zondag 30 januari 2022 om 10:00 uur

Viering Heilg Avondmaal
Voorganger(s): Ds. L.M. Schermers, Capelle aan den IJssel
Ouderling(en): B. Welter
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: J. Lankhaar

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Rob en Eric
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Protestantse kerk Jong Protestant (JOP)
2e rondgang: Kerk

terug