zondag 17 juli 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr. ds. M.A. van der Sar
Ouderling(en): Marcel van der Kooi
Organist: Elise. Kreuk-de Heer

Diaken: Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Cees Hesse
Techniek: Marcel en Jan
Welkom: Cobie Nieuwenhuizen en Dicky Bremmer
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Stichting vrienden van de Hoop
2e rondgang: Kerk

terug