Zondag 25 apr 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Organist: A. Versluijs

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: R. Welter
Techniek: Rob en Eric
Welkom: Dhr. Eikelenboom en Dhr. van Gorkum
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Diaconaat
2e rondgang: Kerk

terug