Zondag 9 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. A Tromp
Zondagsdienst
Ouderling: B. Welter
Organist: M. van Buren

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Techniek: Karsten en Jaco
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Noodhulp
2e rondgang: Fonds groot onderhoud

terug