Zondag 23 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J.P. Koning
Pinksteren
Organist: A. Versluijs

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Techniek: Rob en Niels
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Kerk

terug