Donderdag 13 mei 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Hemelvaartdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: M. van Buren

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Arjan en Eric
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie

terug