Zondag 18 jul 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Techniek: Rob en JanK
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Plaatselijk jeugdwerk
2e rondgang: Diaconie

terug