Zondag 28 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
2e zondag 40-dagentijd - belijdenis
Ouderling: Mw. M. van der Bas
Organist: A. Versluijs

Diaken:W.I. Schreuder

Vrijwilligers
Koster: Fam. de Gier
Techniek: Karsten en JanV
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: 40 dgn tijd
2e rondgang: Fonds groot onderhoud

terug