zondag 15 augustus 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J.O.Kroesen
Zondagsdienst
Ouderling: Q. M. Lodder
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. Kraan

Vrijwilligers
Koster: A. Voogt
Techniek: Arjan en Gert-Jan
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Diaconie

terug