Videoboodschap 5 juli van Luci Schermers Videoboodschap 5 juli van Luci Schermers
Tijdens de coronacrisis zijn er geen kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

In plaats daarvan neemt ds. Luci Schermers, naast de online kerkdienst wekelijks ook een videoboodschap op.
Deze meest recente videoboodschap kunt u  hier terugkijken.
 
Gemeentebrief 16 - 3 juli 2020 Gemeentebrief 16 - 3 juli 2020
Meditatief
“Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, moeder en dochter. Ik ben niet
gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.“ Die lastige tekst uit Mattheus 10 stond afgelopen zondag
op het rooster. Op verzoek een korte samenvatting.
Familie is belangrijk. Familie zet je bestaan in een bepaald kader.
Ieder mens zoekt in het leven vastigheid: mensen waar je op rekenen kunt, die er gewoon zijn. Familie heeft dat meestal. Als je dat bedenkt, zijn bovenstaande woorden van Jezus heel vreemd. Ik schrik er van: Jezus is toch de Vredevorst? Wat moeten we met deze uitspraak over verdeeldheid en het zwaard?
Toen Mattheüs zijn evangelie schreef (rond het jaar 90) was er al een gemeente ontstaan van volgelingen
van Jezus. Jezus volgen had soms grote gevolgen. Dat je christen werd, was een vorm van verraad tegenover
je eigen wortels! Mattheus ziet de ervaring van vijandschap als consequentie van het volgen van Jezus. Ook nu zien we breuken binnen families ten gevolge van geloofskeuzes. We zien bijv. hoe zwaar Christenen in Egypte of China het hebben. De keuze voor het geloof vraagt heel veel van hen.
M.i. wil bovenstaande bijbeltekst ons er gevoelig voor maken dat levenskeuzes - en het volgen van Jezus ìs
zo’n persoonlijke keuze - dat levenskeuzes gevolgen kunnen hebben voor hoe je met familie omgaat.
Familie is belangrijk, tegelijkertijd kunnen familiebanden je zo klem zetten dat je je vrijheid verliest. Ouders kunnen verwachtingen hebben van hun kinderen, waar die kinderen helemaal niet aan kunnen of willen voldoen. Niet alleen qua geloof, maar ook op andere terreinen: studiekeuze, partnerkeuze.
Je kunt je leven lang last hebben van het gevoel dat je broer of zus belangrijker was dan jij, omdat hij of zij keuzes maakte in de lijn van je ouders, terwijl jij een andere weg wilde gaan.
Jezus roept op Hem te volgen in het vertrouwen op zijn God. Zou de kern van dat vertrouwen niet kunnen
zijn dat God iets anders met ons voorheeft dan dat wij de platgetreden paden volgen? Zou de kern van dat
vertrouwen niet zijn dat kinderen hun eigen weg mogen gaan?
Echte vrede, daar moet je aan werken. Om onderlinge relaties goed te houden is het belangrijk in elkaar te
investeren, maar ook om elkaar de ruimte te geven je eigen persoonlijke weg te gaan. Elkaar de ruimte
gunnen om te worden wie je bent, ouders aan kinderen, kinderen aan ouders, familieleden of gemeenteleden onderling: elkaar de ruimte gunnen om de keuze van je hart te volgen.
 
Pinksterdienst Pinksterdienst
Klik hier om de bijzondere Pinksterdienst mee te maken.
 
Corona raakt ons allemaal: blijf om elkaar geven

Corona raakt ons allemaal: blijf om elkaar geven
Corona trekt momenteel diepe sporen in Nederland.  Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor de ouderen of hulpbehoevenden onder ons. 
Juist in deze tijd is het  daarom essentieel dat we er voor elkaar zijn. Door het bieden van  praktische hulp of   een luisterend oor.
Zo kunnen wij elkaar helpen om bijvoorbeeld boodschappen te doen, medicijnen te halen, honden uit te laten, of door simpelweg te bellen met (oudere) gemeenteleden.  
Daarom heeft de Ontmoetingskerk zich de afgelopen week aangesloten bij het landelijke platform #nietalleen. Op dit platform worden mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar gebracht. 
Op deze wijze willen wij als Ontmoetingskerk  ondanks  het corona virus klaar voor elkaar blijven staan. De eerste aanmeldingen zijn er dit weekend al geweest. En hoe mooi is het dat er ook al een koppeling met een hulpvraag heeft kunnen plaatsvinden binnen onze gemeente. Dus schroom niet om hulp aan te bieden maar zeker niet om juist hulp te vragen.
U kunt natuurlijk ook altijd  rechtstreeks contact met de diaconie zoeken via diaconie@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Dit kan ook  telefonisch   op   06-19691157 (Patrick Heijnis)  of 06-38113212 (Marian de Paauw)

De diaconie, 22 maart
 
 
WELKOM

WELKOM

Welkom bij de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek.

lees meer ยป