Wie zijn wij? Wie zijn wij?
Als we een karakterschets van onszelf zouden moeten geven, dan zouden daarin eigenschappen als ‘hecht’, ‘samen’ en ‘bij elkaar betrokken’ een belangrijke rol spelen. Als het gaat om vooruitstrevendheid is de term ‘behoedzaam’ op zijn plaats. We staan niet bij iedere gelegenheid te trappelen om dingen te veranderen, maar we zijn wel voortdurend bezig met zoeken naar manieren waarop we veranderingen in onze omgeving een plaats kunnen geven in ons gemeentezijn. Daarbij houden we heel bewust rekening met de wensen en gevoelens van vooral onze oudere gemeenteleden, die over het algemeen meer gehecht zijn aan bestaande tradities, terwijl we er aan de andere kant voor proberen te zorgen dat we onze jongeren voldoende ruimte geven om hun eigen stempel te drukken op het gemeenteleven. Een volgende ‘karaktereigenschap’ van onze gemeente is flexibiliteit. We zijn maar klein en dat legt ons in bepaalde opzichten (voornamelijk financiële) beperkingen op. We zijn gewend om daar op een creatieve manier mee om te gaan. Voorbeelden daarvan zijn de parttime voorganger, een roulerende kosters- en schoonmaakdienst en het zoeken naar alternatief gebruik van het kerkgebouw. Gelukkig hebben we, ook al zijn we klein, veel verschillende talenten op allerlei gebied in ons midden, dus als er iets gedaan moet worden is er altijd wel iemand te vinden die de klus kan opknappen, of het in ieder geval kan regelen.
We zijn hier in Krimpen wel wat gewend als het gaat om zelfwerkzaamheid. Aan het eind van de vorige eeuw hebben we het een aantal jaren zonder dominee moeten stellen. In die periode hebben we heel bewust geleerd om ook zonder een ‘leider’ gemeente te zijn. Daar ligt ongetwijfeld ook voor een deel de basis van het grote aantal actieve gemeenteleden. Hoewel je als gemeente in zo’n periode heel veel leert, kom je er wel achter dat je het ‘geestelijk leiderschap’ eigenlijk niet kunt missen.
 
Kerkgebouw Kerkgebouw
Ontmoetingskerk Hoofdstraat 90 2931 CL. Krimpen aan de Lek
 
Onze uitgangspunten Onze uitgangspunten
Via deze links kunt u ons beleidsplan en onze plaatselijke regeling downloaden.
 
Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon: Dhr. C.J. Hesse  0180-512495 cjhesse@kpnmail.nl
Mevr.  B. de Jong 06 81280730 vertrouwenspersoon@kerkaandelek.nl

Als kerk dragen we zorg voor elkaar, bij ziekte of verlies willen wij er zijn voor elkaar.
Een pastoraal bezoek kan dan heel belangrijk zijn, maar je moet je wel veilig voelen als je je hart wilt luchten tegenover een ouderling of diaken.
Daarom hebben we in de kerkenraad afspraken gemaakt over hoe dat het beste kan.
Als je in een gesprek met een ouderling of diaken in vertrouwen iets vertelt, dan wordt dat niet verder verteld. Ook zal er altijd een bepaalde afstand zijn. De ouderling of diaken of wie dan ook namens de kerk contact met je heeft, leeft wel met je mee, kan zich ook inleven, maar dat wordt nooit fysiek.
Door hierover afspraken te maken, hopen we grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Toch kan het een keer misgaan en dat is vreselijk. Daarom hebben we een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld: de heer C. J. Hesse.
De Hervormde Gemeente heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld: mevr. B. de Jong.
Als je je slachtoffer voelt van ongewenste intimiteiten binnen de kerk: bel of mail dan naar Cees Hesse of Brenda de Jong, zij nemen je serieus en staan aan jouw kant.
Benoemingspapieren
Meldprotocol