Kerkelijke commissies

Kerkelijke commissies

In onze gemeente zijn een heleboel mensen actief om de boel aan de gang te houden. Naast de 'officiële' organen als kerkenraad en diaconie zijn in de volgende commissies gemeenteleden actief:

  • Groep ZWO
  • Liturgiecommissie
  • Commissie Vorming en Toerusting
  • Evangelisatiecommissie
 
Groep ZWO Groep ZWO
Doelstelling

De aandacht en het gebed van de gemeente blijven vragen voor het werk van de zending en het werelddiakonaat en het bijeenbrengen van de nodige fondsen om te kunnen voldoen aan de quota van de meerdere kerkelijke vergaderingen. Verder wordt jaarlijks een projekt gekozen uit de lijst van het Zendingscentrum, waaraan concrete steun wordt geboden.

Contact

N.M (Nellie) Dekker-de Jong
C.A. (Toos) van der Leeden-Tuinenburg

 

 
Liturgiecommissie Liturgiecommissie

Doelstelling

De doelstelling van de liturgiecommissie is het organiseren van zogenaamde 'speciale' diensten, alsmede het 'speciaal' maken van gewone diensten. Daarnaast bezinnen wij ons in het algemeen op de kerkelijke diensten

Contact

Bertha Welter
bertha-ronwelter@freeler.nl

 

 
Commissie Vorming en Toerusting Commissie Vorming en Toerusting

Doelstelling

De Commissie Vorming en Toerusting heeft tot doel te overleggen welke vormings- en toerustingsactiviteiten elk jaar georganiseerd dienen te worden.

Contact

M. (Marjan) Landman
commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl

 

 
Evangelisatiecommissie Evangelisatiecommissie
Doelstelling

De evangelisatiecommissie organiseert contacten met rand- en buitenkerkelijken in het dorp. Er worden activiteiten ontplooid en ondersteund die getuigen van de Heer in wie wij geloven en die nodigend zijn naar onze naasten.