Predikant Predikant
Vanaf 2 oktober 2022 is met het emeritaat van ds. Luci Schermers de positie van predikant vacant.
terug