Ouderen

Ouderen

Vanuit de kerkenraad is er een ouderen-ouderling aangesteld (de heer J. (Jan)  Klerk), die wordt ondersteund door een team van contactdames en -heren:

  • L.C. (Lenie) Landman-Meerkerk
  • M. (Greet) Klip-Barmentloo
  • N. (Nel) van der Schans-de Hon

Ook vanuit de diaconie wordt regelmatig en structureel aandacht besteed aan de ouderen in de gemeente, onder meer met de organisatie van ouderenochtenden en uitstapjes.

terug