17 t/m 25 september: Vredesweek en Actieweek voor het Midden-Oosten
16 sep 2016

17 t/m 25 september: Vredesweek en Actieweek voor het Midden-Oosten
U heeft het hopelijk gezien toen u de kerk binnenging: buiten wappert een vredesvlag aan de mast.
Dit jaar is het de vijftigste keer dat de vredesweek wordt gevierd en het leek ons mooi om ter gelegenheid daarvan deze vlag aan te schaffen en meteen ook te hijsen.
De vrede is immers niet vanzelfsprekend; het is een kostbaar goed waarvoor offers zijn gegeven en nog steeds keuzes moeten worden gemaakt. Het is goed om eens na te denken over de vraag hoe wij zelf vredebrengers kunnen zijn. 
Het thema van de Vredesweek is dit jaar “Vrede verbindt” en dat sluit wonderwel aan bij de Actieweek van Kerk in Actie. Vanuit onze situatie van vrede mogen wij onze verbondenheid met kerken in oorlogsgebieden immers niet uit de weg gaan.

Kerk in Actie luidt de noodklok voor de kerk in het Midden-Oosten die maar net het hoofd boven water kan houden. De christenen in Syrië en Irak  vormen een minderheid en worden vervolgd, bedreigd en buitengesloten, maar toch zien kerken nog kans om hulp te bieden in deze door oorlog verscheurde gebieden. Door de oorlog en de opkomst van IS zijn in Irak bijna alle christenen weggevlucht of vermoord. Syrië is nauwelijks toegankelijk voor hulporganisaties, maar plaatselijke kerken kunnen nog wel hulp bieden in afgelegen gebieden en dat doen ze ook, voor zover mogelijk. Zo’n vier miljoen Syriërs zijn gevlucht naar Jordanië en Libanon. Ook daar zijn het de kerken die zich voor noodhulp aan de vluchtelingen inzetten. Kerk in Actie wil het internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance ondersteunen, zodat plaatselijke kerken het vol kunnen houden. 
Zondag 25 september collecteren wij voor deze actie tijdens de dienst. Als u zelf een bedrag wilt overmaken kan dat naar NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Actieweek. Kijk voor (gratis) activiteiten, concerten e.d. deze week op www.kerkinactie.nl/actieweek.
 
terug