Aanmelden kerkdiensten Aanmelden kerkdiensten
In deze Coronatijd is het helaas nodig om te werken met een systeem van aanmeldingen voor de erediensten.
Dat systeem is gelukkig eenvoudig: Voor 'gewone'zondagen (we komen zo terug op de kerstdiensten) kunt u zich tot vrijdagavond 22:00 uur op drie manieren aanmelden:
  1. via onze app. Die kunt u downloaden en installeren via onderstaande QR code. De utleg vindt u hier.
  2. per e-mail. Stuur een e-mailbericht naar eredienstontmoetingskerk@gmail.com, met daarin uw naam en voor hoeveel personen u een plaats wilt reserveren
  3. telefonisch. Spreek een bericht in op de voicemail van 0180-519145. Ook hier graag uw naam en het aantal personen inspreken.
In de loop van zaterdag krijgt u bericht (via de app of per e-mail) of er plaats voor u is. Als u zich telefonisch heeft aangemeld krijgt u alleen bericht als u niet kunt komen. Het accepteren van aanmeldingen gaat op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat mensen die zijn afgewezen de volgende voorrang krijgen.

Afwijkende procedure kerstdiensten
Voor de vier kerstdiensten is er een andere procedure. Voor deze diensten kunt u zich niet op de gewone manier aanmelden, maar wel via dezelfde kanalen: app, e-mail en telefoon. Om iedereen de kans te geven om ten minste  één kerstdienst mee te maken is gekozen voor het opgeven van een voorkeur. U kunt voor de volgende vier diensten één voorkeur en een tweede keuze opgeven. Aan de hand van de aanmeldingen zal de eredienstcommissie dan de indeling maken.
In de app komt er een speciale pagina voor het doorgeven van uw voorkeuren. Ook als u zich per e-mail opgeeft kunt u een eerrste en tweede keuze opgeven voor één van de volgende diensten, uiteraard onder vermelding van het aantal personen:
  • Kerstnacht (donderdag 24 december 22:00 uur)
  • Kerstmorgen (vrijdag 25 december 10:00 uur)
  • Tweede kerstdag (zaterdag 26 december 10:00 uur)
  • Derde kerstdag (zondag 27 december 10:00 uur)
Aanmelden voor de kerstdiensten kan vanaf 11 december tot en met 21 december 22:00 uur. Ook hier worden de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst behandeld.

QR code voor het downloaden van de aanmeld-app.
LET OP: Als u de app al hebt geinstalleerd hoeft u niets te doen.De aanmeldpagina voor de kerstdiensten verschijnt vanzelf in uw app.


 
terug