Agenda
« vorige  |  mei 2022  |  volgende »

Woensdag 11 mei 2022 Gemeentevergadering
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 20:00 uur

Agenda

 
 • Opening door de preses Marianne van der Bas (20.00 uur)
 • Veilige kerk
 • Hoe zet onze kerk zich in voor Oekraïne
 • Komend emeritaat van ds. L.M. Schermers met o.a. stellingen en visiebepaling toekomst van onze kerk
 
 • Pauze (21.00 uur)
 
 • Notulen van de jaarvergadering van 22 mei 2019
 • Bespreking van de financiële stukken
  • Diaconie / ZWO
  • Kerk
 • Rapportage van de kascontrolecommissies
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Zondag 15 mei 2022 Kerkdienst met als thema: De aarde in bruikleen
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 10:00 uur

Deze dienst is voorbereid samen met leden van de liturgiecommissie en is een inleiding op de thema-avond "God in de supermarkt".

 

Woensdag 18 mei 2022 God in de supermarkt
Locatie: Ontmoetingskerk
Tijdstip: 20:00 uur

Een thema-avond olv Alfred Slomp over bewust boodschappen doen.
Kijk deze video!
Kollekte bij de uitgang.