Gemeentebrief 66 Gemeentebrief 66
Meditatief:

Wat zie ik?
Ik zie mensen vluchten, honderden, duizenden
ik zie mensen oorlog voeren
Ik zie honger, schrijnend, mensonterend
ik zie dode mensenkinderen, aangespoeld op het strand
Ik zie mensen in rouw
ik zie mensen die ieder dubbeltje moeten omkeren
ik zie mensen die leven met een versluierde geest
ik zie mensen gevangen in alcohol en drugs
ik zie mensen die leven met de pijn van verkrachting en geweld.
Ik sluit mijn ogen en bid: ‘Kyrie eleison, God, ontferm
U!’
En als ik mijn ogen open…
zie ik vrijwilligers tegen alle wanorde in vluchtelingen opvangen
zie ik hoe mensen geven van hun genoeg
zie ik kerkmensen die oog krijgen
voor wat leeft in hun straat, in het dorp
zie ik diakenen en andere vrijwilligers mensen helpen
om orde te scheppen in hun financiële chaos
zie ik ambtsdragers en anderen zich inzetten
voor zieken, ouderen, rouwenden
zie ik en hoor ik mensen tegen alle wanhoop in zingen:
‘De steppe zàl bloeien’
zie ik een kerk die een thuis wil zijn,
waar - in Gods naam - ieder mens welkom is.
Uit: Medemens-4, Kerk in actie.

Lees hier de gemeentebrief van deze week.
terug