Bevestiging Ds L.M. Schermers uitgesteld:
29 sep 2012 Bevestiging Ds L.M. Schermers uitgesteld:

De procedures met betrekking tot het beroepingswerk zijn afgerond en de benodigde toestemmingen hebben we ontvangen. Helaas kan wegens een ongeval dat ds. Schermers is overkomen de geplande intrededienst op 11 november niet doorgaan. De datum voor deze dienst zal in overleg met ds. Schermers opnieuw worden vastgesteld zodra er duidelijkheid is over haar gezondheidstoestand.

terug