Enquete "Klein maar Vitaal" Enquete "Klein maar Vitaal"
Tijdens de jaarvergadering in mei jl. hebben we met de aanwezigen nagedacht over sterke punten van onze kleine, maar vitale gemeente. In Samenwijzer nr. 8 las u daarvan een verslag. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen, sterke punten, die we in de toekomst uit willen bouwen. Omdat  we graag nog meer input hebben, vragen we u deze enquête in te vullen en in te leveren in de brievenbus van de kerk  of in de doos in de Ontmoetingsruimte. Per adres treft u in nr. 9 van Samenwijzer 1 exemplaar aan. U kunt de enquête ook downloaden van de website.  Digitaal inleveren kan bij evanwesten@rway.nl. U kunt het formulier inleveren tot uiterlijk zondag 1 oktober. Het gaat over onze toekomst, dus denkt u, denk jij  a.u.b. mee!
terug