Feest van de Geest 2016
24 apr 2016 Feest van de Geest 2016
FEEST VAN DE GEEST 2016 thema: “VRIJHEID VAN GEEST”
Open kerk van 5 t/m 8 en 13 t/m 15 mei met EXPOSITIE
van 11.00 u – 16.00 uur in de ONTMOETINGSKERK Krimpen a/d Lek
 
Frans Tollenaar
Tijdens het evenement Feest van de Geest 2016 zijn in onze kerk kunstwerken te zien van beeldend kunstenaar Frans Tollenaar. Hij woont en werkt in Bergambacht en maakt veelal abstracte werken waarbij veelkleurigheid een belangrijk element is. Ook het Zuid-Hollands landschap met zijn sloten, polders en luchten herkennen wij in de geometrie van zijn schilderijen.
Speciaal voor het Feest van de Geest heeft hij een heel ander werk gemaakt dan tot nog toe: geïnspireerd op het verhaal van Pinksteren kwam Frans terecht bij een engel figuur.
Voor de Ontmoetingskerk een prachtig gegeven, omdat wij in de aanloop naar kerst met onze gemeente een engelenproject hebben gedaan. Bovendien staat hier voor de kerk nog een beeld van leo Jongenotter,die ter gelegenheid van het Feest van de Geest 2014 een engel voor onze kerk heeft neergezet. Maar daar had Frans Tollenaar geen weet van…
Om het nieuwe werk van Tollenaar te kunnen plaatsen in zijn overige werk, exposeert hij ook een zestal oudere schilderijen in onze kerk.
 
Presentatie Kunst van de Ontmoetingskerk
In een zijzaal (de oppasruimte) kunt u een doorlopende presentatie van Wieger Siebenga zien over de glaspanelen  en andere aspecten van ons kerkgebouw. De presentatie gaat ook in op de symbolische betekenis van wat in onze kerk wordt afgebeeld.
 
Werk van bezoekers
Op vrijdag 6 mei wordt er ’s middags een creatieve workshop gegeven voor belangstellenden.
Leidraad daarbij is het werk van Nelson Mandela die de weg naar echte bevrijding, vrijheid van geest, beschrijft in een aantal stappen. Alle kerken die meedoen aan het Feest van de Geest besteden aandacht aan een van die stappen.
Tijdens de workshop laten wij ons inspireren door de zesde stap “ er is altijd een mogelijkheid”.
De werken die hierbij worden gemaakt vindt u in de kerkenraadskamer of de Ontmoetingsruimte.
 
Vieringen
Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei  9.00 uur  Ds. R. van der Plicht 
zondag 8   mei   10.00 uur   Ds.A. van Alphen
zondag 15 mei   10.00 uur   Ds. L. Schermers m.m.v. gemeenteleden
 
Startbijeenkomst – dinsdag 3 mei 19.30 – 20.30 uur
Het feestelijke begin van het Feest van de Geest vieren we in de Josephkerk in Nieuwerkerk aan de IJssel.
 
Kijk op: www.feestvandegeest.nl cluster van Rotte, IJssel en Lek (doorklikken op facebook)
terug