Gemeentebrief 10 - 22 mei 2020

Gemeentebrief 10 - 22 mei 2020
Orde van dienst voor zondag 24 mei
Vandaag hoopt ds. Dora Hoekstra uit Capelle aan den IJssel voor te gaan. De dienst wordt uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. U vindt de knop op de website van onze kerk. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Orgelspel –
Welkom door ouderling van dienst
Lied 216: 1,2 en 3
Stil gebed, votum groet
Kinderlied: “Ademloos”
Psalm 92: 1, 7 en 8
Lied 910: 1,2 en 4
Gebed
Schriftlezing Johannes 14: 1 – 17
Lied 663: 1, 2
Verkondiging
Orgelspel
Lied 993: 1,2 en 7
Mededelingen collecte
Gebeden
Zegen
Slotlied: Opwekking 710
zegen
orgelspel

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Pastoraal inloopuur
Het pastorale bezoek aan huis blijft nog lastig. Binnenkort wordt het bezoek voorzichtig weer wat
opgepakt. Het leek ons goed om met het pastoraal inloopuur te beginnen. A.s. donderdag 28 mei is de
kerk open van 9.30 - 12.00 uur. Als u of jij langs wilt komen om te praten, weet u welkom. In de
kerkenraadskamer kunnen we de anderhalve meter afstand goed bewaren.
En sowieso geldt: als u behoefte hebt aan een gesprek, schroom niet contact op te nemen. Dan
zoeken we een vorm van pastoraal contact die u of jij prettig vindt!
ds. Luci Schermers

Wel en Wee
Het gaat gelukkig de goede kant op, met de versoepeling van de maatregelen, die afgekondigd waren.
We mogen nu weer iets meer.
Maar, voor de alleenstaanden en mensen die in verpleegtehuizen verblijven, blijft het nog steeds een moeilijke tijd.
Er worden gelukkig door verschillende gemeenteleden een kaart of een bloemetje bezorgd. Of er wordt een telefoontje gedaan en er wordt ook door kinderen een tekening gemaakt en bezorgt. 
Het geeft een gevoel van verbondenheid en daar zijn ze heel dankbaar voor.

De komende week feliciteren we van harte de volgende 70-plussers:
Mevr. J. Voogt-Hordijk (23 mei)
De heer P.J. Landman (24 mei)
Mevr. D.D. den Ouden (25 mei)
Mevr. N.A. Hesse-Jongeneel ( 28 mei)

Ze zien het gebeuren,
Een wolk nam hem weg.
Een wolk met prachtige kleuren
Gods glorie straalt er door heen.
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid
een grensgebied tussen Hemel en aarde.
God heeft voor iedereen een plaats bereid
dat mogen we aanvaarden.
Jezus ging ons met Hemelvaart voor
mogen wij volgen in zijn spoor.

Beste mensen,
Met ingang van de maand mei gaan we het product van de maand weer opstarten.
Daar de kerk gesloten is, kunt u uw product inleveren in de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat
21.U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.
Voor de maand mei is het product pindakaas ook pakje/pot pastasaus is welkom en voor juni is het
product rijst. We zijn als diaconie erg benieuwd of een en ander op deze manier te verwezenlijken is, daar de
voedselbank producten vanwege het corona te kort komt. Bij voorbaat hartelijk bedankt!
De diakenen.

COLLECTEN
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren.
• Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
• Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737
De collectedoelen 24 mei zijn:
1ste Kerk in actie Werelddiaconaat.straatkinderen Oeganda In het Oost-Afrikaanse land Oeganda stijgt de welvaart langzaam. Toch geldt dat niet voor iedereen. Op kinderen uit het droge noordoosten van Oeganda heeft de toenemende welvaart in grote stad een grote aantrekkingskracht. Ze ontvluchten armoede en huiselijk geweld. Maar wie ongeschoold is en een andere taal spreekt heeft het moeilijk in de stad. Sommigen redden het en overleven in sloppenwijken. In de hoofdstad zijn grote kantoren verrezen en staan mensen tijdens spitsuur met hun auto in de file. Een ideale plek om te bedelen of etenswaren te verkopen. Als je genoeg geld verzamelt kun je ‘s nachts ergens een slaapplek betalen. Het is een dagelijkse strijd om te overleven. Geen plek voor kinderen of voor meisjes die zwanger raken. De collecte van 24 mei is bestemd om deze straatkinderen op te vangen, hun familie op te sporen en hen terug te brengen naar hun geboorteregio. Daar krijgen kinderen hulp zodat ze weer naar school kunnen. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje te starten. En familie leert genoeg geld te verdienen om het onderwijs van hun kinderen weer zelf te gaan betalen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
2de voor de kerk
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.
Op de rekening van de kerk heb ik de volgende collectegelden ontvangen: Maart € 15,00 April € 293,00 Mei (t/m 17-5) € 540,00 Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 190 De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen. Heel erg bedankt daarvoor.
De Diaconie.

SamenWijzer
De redactie verzoekt u de kopij voor SamenWijzer 35.7 over de periode 31 mei t/m 19 juli 2020 uiterlijk zondag 24 mei a.s. bij de redactie in te leveren.

BLOEMEN:
De bloemen gaan deze week naar dhr. Landman voor zijn verjaardag op zondag 24 mei. Op 25 mei zal voor haar verjaardag een bloemetje gebracht worden bij Mw. den Ouden.

ik geef de pen door aan……
Beste allemaal, Deze week ben ik aan de beurt voor de rubriek Geef de pen door aan…
Hoe beleef je deze coronatijd?
Wat is moeilijk of valt mee? Vanaf het begin van de coronatijd werken wij met zijn allen al thuis. Arjan en Mark met de laptop en computer aan het keukeneiland, ik met een laptop aan de eettafel en Chris met een tablet op de bank, of met een knutsel bij mij aan tafel. Ik zag er in het begin erg tegenop, maar het valt erg mee en gaat eigenlijk best goed. Omdat we met zijn tweeën thuis werken en beiden begripvolle leidinggevenden hebben, is het geen probleem om de beurt af en toe even met de kinderen bezig te zijn. Soms mis ik het wel om even een momentje voor mezelf te hebben, maar er staat ook veel gezelligheid tegenover. Zo nu en dan een knuffel of een plakzoen onder het werken is ook heel wat waard J Wat ik ook leuk vind is dat je elkaar nog weer van een andere kant leert kennen. Waar de verhalen over werk eerst wat abstract bleven, is er nu veel meer een beeld van wat elkaars werk in houdt. Arjan heeft in het begin soms met grote ogen naar me gekeken bij het horen van sommige gesprekken… En verder doen we niet veel en blijven we voornamelijk thuis. Haken, lezen, muziek luisteren, ik kom er nu veel meer aan toe dan voorheen, en dat is ook wel fijn.
(Hoe) helpt het geloof in deze tijd?
Het is jammer dat de kerk nog steeds dicht is. In het begin was het wel fijn om niet op de tijd te hoeven letten op zondag, maar nu het langer duurt mis ik het wel. Zeker met Pasen vond ik het jammer. De tak van Palmpasen vond ik, en de jongens, wel echt heel leuk. Dan ben je toch samen met hetzelfde bezig. Ik ervaar deze periode ook wel als een tijd van bezinning. We denken als mensen vaak dat we alles in de hand hebben, maar dat is duidelijk niet zo… gelukkig mogen we weten dat God ons wel in Zijn hand houdt. Ik geniet ook wel van het positieve van dit alles. We hebben meer tijd en oog voor elkaar en we worden als gezin ook wel hechter. We zijn gelukkig nog in goede gezondheid en ook in de familie- en vriendenkring is er nog niemand ernstig ziek geworden. Dat is zeker reden tot dankbaarheid. Dingen die voorheen zo normaal waren, waardeer ik nu als meer bijzonder en dat vind ik mooi.
Wat geeft je de moed om door te gaan?
Dat in de afgelopen periode is gebleken dat we ons heel goed kunnen aanpassen en dat ik nu meer geniet van kleine dingen. Dat we meer oog hebben voor elkaar. En dat dingen die eerst heel zwaar wogen, nu heel relatief blijken te zijn. Dat ervaar ik ook wel als verfrissend. En we doen het echt samen.
Nellie Dekker

Ik geef de pen door aan Saskia de Jong.
terug