Gemeentebrief 11 - 29 mei 2020

Gemeentebrief 11 - 29 mei 2020
Toelichting bij de Pinsterdienst op 31 mei
We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het maken van de Pinksterdienst met inzet van veel gemeenteleden. Een bijzonder traject. Nu we niet bij elkaar kunnen komen, zoeken we naar andere wegen
om toch met elkaar verbonden te zijn. De Pinksterdienst is opgenomen bij mensen thuis, buiten of in de kerk. Ieder met eigen mogelijkheden en talenten om een opname van hun bijdrage te (laten) maken. En dat past bij Pinksteren.
Heel blij was ik met het aanbod van Gertjan Karssen en Rianne de Kwaadsteniet om alle aangeleverde
filmpjes tot een geheel te maken. Want soms zag ik door de bomen het bos niet meer… Tot één van hen
appte: We gaan er een mooi geheel van maken! Toen kreeg ik er weer vertrouwen in. En ik ben erg blij met
het resultaat. Ik hoop dat de dienst ook u en jou aanvuurt tot geloof, hoop en liefde. Iedereen die een
bijdrage aan de dienst heeft geleverd heel hartelijk dank!

Orde van dienst 31 mei 2020 – Pinksterfeest
De Pinksterfilm kunt u zien op de website van onze kerk: www.ontmoetingskerkkrimpen.nl
Hieronder de orde van dienst zodat u de liederen eventueel mee kunt lezen of mee kunt zingen.

Thema: Aanvuren
Orgelspel –
Welkom, bemoediging en groet -
Lied 701 –
Aandacht bloemschikking –
Vuur doorgeven -
Gebed –
Lied 691 –
Lezing Handelingen 2: 1-13 -
Korte preek –
Lied 686 –
Voorbeden en het Onze Vader –
Collecte –
Lied 675 –
Zegen –
Orgelspel

Wel en wee
* Dinsdag 2 juni hoopt de heer Hans Broekhuizen zijn 74e verjaardag te vieren.
We feliciteren hem alvast van harte en wensen hem samen met zijn vrouw nog vele goede jaren toe!
* Mevr. Ineke Douw wil langs deze weg alle mensen van de Ontmoetingskerk hartelijk groeten vanuit
Dwingelo. Zij maakt het goed en is blij verast met de aandacht, de kaarten en de lieve woorden vanuit onze
kerk voor haar en haar partner.
* Helaas heeft de heer Martin Koen slecht nieuws te horen gekregen: er is asbest-kanker bij hem
geconstateerd. Over eventuele benadeling is nog niets bekend.
* Mevrouw Wilma Hollestein heeft over de hersenscan die bij haar gemaakt is goed nieuws, want er zijn
gelukkig geen bijzonderheden gevonden.
* Mevrouw Lisette Voogt zit helaas in de ziektewet vanwege hernia-achtige verschijnselen.

Beste mensen,
Met ingang van de maand juni is het product van de maand rijst. Daar de kerk gesloten is, kunt u uw
product inleveren in de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.
De maand mei heeft 42 potten pindakaas en 3 potten pastasaus opgebracht.
Heel hartelijk dank daarvoor.
De diakenen.

COLLECTEN
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren. • Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656 •
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737
De collectedoelen 31 mei zijn:
1ste Kerk in actie Zending
Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans. Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. In Nederland horen wij vooral berichten over de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Hun minstens zo gevaarlijke tocht door de barre woestijn is ons minder bekend. Ze verliezen vrienden, ze moeten geld zien te verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak geen medische zorg als ze ziek zijn. Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel en kleding voorziet en die een luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods troost en nabijheid te zoeken. Met uw bijdrage ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt vele nationaliteiten samen…. Bedankt voor uw bijdrage!
2de voor de Voedselbank
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 285 De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen. Heel erg bedankt daarvoor.
De Diaconie.

ik geef de pen door aan……
Ik heb de doorgeef pen gekregen van Nellie de Jong.
Hoe beleef je deze coronatijd? Wat is moeilijk of valt mee?
Ik beleef deze corona tijd dubbel. De ene kant rust en aan de andere kant vind ik het thuis onderwijs best pittig. Maar nu ze weer 2 dagen naar school mogen gaat het al veel makkelijker. Vooral de week voor de mei vakantie hadden Jordy en Fenne geen zin meer om thuis aan school te werken, maar het is toch maar mooi gelukt, al gingen er soms wel wat woorden aan vooraf. Ook wist ik sommige dingen niet meer, maar dan konden we gelukkig video bellen met de meester. Ik had video bellen nog nooit gedaan maar nu gebeurt het Wekelijks, dat hebben we maar mooi weer geleerd.
Ik mis in deze tijd ook wel de knuffel en kus van mijn ouders. En een knuffel van een vriendin bijvoorbeeld. Maar ik ben allang blij dat we elkaar nog zien en spreken. Verder is het ook een tijd van meer rust. Geen sporten en geen andere activiteiten. Veel thuis, lezen en soms wandelen en fietsen. Ook heerlijk met de kinderen op de bank een film kijken. En het mooie zonnige weer werkt ook heel goed mee. Wat ben ik daar dankbaar voor. Johan zijn werk als hovenier gaat gewoon door dus die is gewoon werken.
Hoe helpt het geloof in deze tijd?
Ik heb wat meer tijd om mn dagboek elke dag te lezen. (Dat schoot er nog weleens bij in). Verder weet ik dat God bij ons is. En met ons mee gaat op dit pad.
Wat geeft moed om door te gaan?
Dat er weer een tijd komt dat het beter is. De regels worden versoepeld. Er kan weer iets meer.
Ik geef de pen nu door aan Sandra van der Meulen.
Groetjes,
Saskia de Jong

BLOEMEN:
De bloemen gaan deze week naar Ds. Luci Schermers en Jan Schipper, die 35 jaar geleden - op 31 mei -
elkaar het ja-woord gaven.

Longing for light
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/longing-forlight/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=
nieuwsbrief&utm_campaign=200528


Christ be our light – zoals de oorspronkelijke Engelse versie van het lied. Het lied wordt veel door jongerenkoren gezongen, zoals op de Katholieke Wereldjongerendagen. Pas na 2000 verscheen het in internationale liedbundels. De Nederlandse vertaling is an Elly (‘van Rikkert’) Zuiderveld.

Nederlands tekst: Zoekend naar licht

Liedtekst
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Het lied is een smeekgebed voor een eerlijker en betere wereld. Wij verlangen naar licht, terwijl we in
het duister verkeren, verlangen naar waarheid, vrede hoop, een schuilplaats en warmte, terwijl we ons in de
situatie van het omgekeerde bevinden.
Het lied roept vele mooie Bijbelse beelden op, met name uit uitspraken van Jezus in de evangeliën.
Mensen dragen het licht van Christus (vergelijk Matteüs 5:14: ‘jullie zijn het licht der wereld’), zij worden zijn levende stem, zijn brood dat gebroken wordt voor anderen, zijn gebouw om anderen een schuilplaats te geven, een gebouw van levende stenen. Dit alles met als uiteindelijke doel dat Gods Rijk op aarde zal komen als alle mensen elkaar dienen.
Wat een mooie boodschap eigenlijk in deze coronatijd waarin we allemaal ‘op elkaar moeten letten’.
terug