Gemeentebrief 12 - 5 juni 2020 Gemeentebrief 12 - 5 juni 2020
Nog even een terugblik op de Pinksterdienst
Heel mooi om te merken dat veel gemeenteleden enthousiast hebben gereageerd op de kerkdienst van
eerste Pinksterdag. Vooral het gedeelte over het doorgeven van het pinkstervuur heeft mensen geraakt
en is meerdere keren bekeken. Het gaf verbondenheid weer, het was goed gemeenteleden te zien en elkaar
ook op zo’n manier aan te vuren om vol te houden. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegewerkt!
Tijdens de kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn in het kerkgebouw. We hebben
er voor gekozen die mensen daarvoor uit te nodigen die geen pc of laptop bezitten en de kerkdienst dus
niet digitaal kunnen volgen. Dat zijn maar weinig gemeenteleden, maar we willen voorzichtig zijn!

Orde van dienst 7 juni 2020
Graag geef ik u hierbij de orde van dienst voor komende zondag door. De liederen worden van
internet gehaald. Thuis mag u uiteraard meezingen, maar de mensen die fysiek in de kerk aanwezig zijn
zingen niet, maar luisteren naar de liederen!
Orgelspel -
Welkom -
Zingen NLB 99: 1,4 en 8 –
Stil gebed, bemoediging en groet -
Klein Gloria –
Gebed van verootmoediging uit Evangelisch Liedbundel 209: 1,2,3
Kom in mijn hart, kom in mijn hart
kom iedere macht onttronen.
Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon,
mijn hart door uw Geest bewonen.
Reinig mijn hart, reinig mijn hart
in bronnen van uw genade;
Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest -
zij stuiten de stroom van ’t kwade.
Heer van mijn hart, Heer van mijn hart,
blijf eeuwig daar resideren.
Houd Gij er hof. Laat liefde’ en lof
en vrede vandaar regeren.
Leefregel 1 Petrus 3: 8-12 -
Hemelhoog 420: Heer wijs mij uw weg (of: NLB 146c; 1, 3, 6 en 7 -
Gebed om de Heilige Geest -
Schriftlezing: Openbaring 6 –
Zingen NLB 756: 1, 6 en 7 –
Verkondiging met als thema: 'Het vaalgele paard.´
Zingen NLB 968: 1,2 en 4 - Dankgebed en voorbeden en Onze Vader…. -
Slotlied Hemelhoog 460 ‘
Hoe wonderlijk mooi….’
Zegen –
Orgelspel

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Wel en wee
Binnenkort zijn er twee jarige 70+ers: 8 juni mevrouw Groeneveld – van Staveren (De Dertienhuizen 30) en 11 juni mevrouw van der Vaart – Soeters (Rijnstraat 46). Alvast van harte gefeliciteerd!
In de afgelopen weken is in verpleeghuizen onder strikte voorwaarden weer beperkt bezoek toegelaten. Voor onze gemeenteleden mevrouw Ritskes – van der Kleij en de heer Jonker in de Waterpoort, mevrouw Talmon – Hekking in Slothoven (Bergambacht) en mevrouw van der Stege – van den Bos in de Irishof (Gouda) betekent dit hopelijk een klein beetje licht aan de horizon, na al die tijd dat bezoek niet mogelijk was.
Mevrouw van der Stege vertelde telefonisch dat één van haar dochters, als vaste contactpersoon, op afspraak nu wekelijks drie kwartier in een speciale ruimte binnen op bezoek mag komen; met uiteraard allerlei hygiëne maatregelen en op de bekende 1,5 meter afstand. Zij hoopt dat dit alles goed mag blijven gaan, zodat het niet weer teruggedraaid hoeft te worden. Zij bedankte tegelijkertijd voor al de kaarten die ze van gemeenteleden van de Ontmoetingskerk ontvangt. Ze is daar erg blij mee.
Het zou mooi zijn als de bezoekmogelijkheden in de verpleeghuizen in de nabije toekomst nog meer versoepeld kunnen worden. We wensen de genoemde gemeenteleden en alle anderen die het nog steeds zwaar hebben in deze tijd moed en vertrouwen.

Bedankje
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de lieve attenties, zoals kaarten, bloemen, telefoontjes en brieven ….en nog meer in de afgelopen maanden bij mijn getob met de blaasontsteking. Dit alles gaf mij een veilig gevoel en nieuwe moed.
Dank u wel.
Wil François

Beste mensen,
Met ingang van de maand juni is het product van de maand rijst. Daar de kerk gesloten is, kunt u uw product inleveren in de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten. De diakenen. COLLECTEN Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren. • Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656 • Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737
De collectedoelen 7 juni zijn:
1ste Kerk
2de Diaconie
Aangezien er de komende diensten niet zal worden gecollecteerd kunt u geld over maken aan bovenstaande rekeningen Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 50 en € 50 aan collectebonnen gebracht. De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen. Heel erg bedankt daarvoor.
De Diaconie

Felicitaties voor de geslaagden
Er zijn dit jaar maar liefst 7 geslaagden op het voortgezet onderwijs!
  • Marc van Arendonk
  • Sam Bijkerk
  • Elske van Elderen
  • Sterre Heijnis
  • Ismael Heijnis
  • Kyra van der Meulen
  • Simon van der Vaart
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! Het was een vreemd examenjaar zonder centrale eindexamens. Veel succes met jullie vervolgopleidingen. Namens de gemeente hebben de eindexamenkandidaten een cadeautje mogen ontvangen.
Janneke Boer, jeugdouderling

BLOEMEN:
De bloemen gaan deze week naar Mw. C. Groeneveld en Mw. H. v.d. Vaart. Beiden voor hun verjaardag.

Kerkdiensten in juni 2020
Beste gemeenteleden
In juni worden er twee kerkdiensten live gehouden in onze kerk, namelijk 7 en 14 juni.
U heeft al kunnen lezen dat we de mensen uitgenodigd hebben die geen computer hebben om de
diensten bij te wonen. Een aantal zal hier gebruik van maken. Dit houdt in dat we de diensten dienen te
houden onder de strenge regels die betrekking hebben op het corona virus. We volgen hiervoor het protocol
opgesteld door de PKN. Dit houdt onder andere in dat er gevraagd zal worden of iemand koortsig is en
wellicht moet hoesten. Verder zal ook gevraagd worden om de handen te ontsmetten. Het is
verboden om te zingen. Ook zal men een plaats aangewezen krijgen in de kerk door één van de
coördinatoren die herkenbaar is aan een geel hesje.
Al met al is dit ook een oefening voor ons allemaal omdat we, zoals het er nu uitziet, in juli meerdere
mensen uit mogen nodigen. We willen dit uiteraard om de juiste wijze doen.
Jan de Korte
Scriba


ik geef de pen door aan……
Ik kreeg de doorgeefpen van Saskia de Jong

Hoe beleef je deze coronatijd? Wat is moeilijk of valt mee?
Op dit moment komt er iets meer rust bij ons. Het begin was moeilijk en heel zwaar. Ik werd ziek en toen
werd Ylse heel ziek. En ook mijn ouders werden heel ziek.. allemaal met corona (verschijnselen). Wat een
heftige tijd was het toen mijn moeder op de IC in het ziekenhuis lag en mijn vader doodziek alleen in zijn
huisje zat. De onmacht, de angst die je dan voelt. Eten voor de deur zetten bij je doodzieke vader omdat je
niet naar binnen mag. Van achter het raam “kijken” of de arts niet nog gebeld moet worden en of hij thuis
kan blijven… Elke dag het ziekenhuis bellen om te horen hoe het met je moeder gaat. Horen dat het heel
slecht gaat of horen dat er enige vooruitgang is. ’s Nachts wakker worden van een doodzieke Ylse en
maar hopen en bidden dat het niet erger wordt dat ze weer naar het ziekenhuis moet.. Het was allemaal
heel onzeker. Ik ben echt ongelooflijk bang geweest.
Wat op dat moment wel weer fijn was, was dat we allemaal thuis moesten blijven en elkaar bij konden
staan. Wat hebben we veel gepraat en gedeeld met elkaar. De meiden moesten thuis leren. Dat kan op
een HBO makkelijker dan met Ylse haar speciale onderwijs en dagbesteding die ineens ook gesloten is.
Of wanneer je dit jaar hoort dat je geen centraal examen mag doen, geen gala, geen eindexamenfoto
en reis. Afwachten hoe de diploma uitreiking dan toch nog een feestje kan worden?.. Ik liep elke dag een
paar keer buiten met de hond en dan zie je dat de natuur gewoon verder gaat.. de bloemen die bloeien,
de vogels die hun nesten maken. We komen er met elkaar doorheen.

Hoe helpt het geloof in deze tijd?
Eerlijk gezegd was mijn geloof op een heel laag pitje gezet. Ik ging af en toe nog naar de kerk en bidden
deed ik nog wel. Maar door deze tijd, met mijn ouders en Ylse, ben ik weer heel veel gaan bidden. Ik viel
biddend in slaap, dat gaf mij rust. En te weten dat in deze moeilijke situatie er zoveel mensen zijn die met je
meeleven, kaartjes sturen, soep brengen en vooral allemaal voor ons hebben gebeden dat gaf kracht en
moed. De eerste woensdag dat de kerkklokken luidden liep ik in het Krimpenerbos en hoorde ze in de verte.
De tranen liepen over mijn wangen, ik was op dat moment zooooo bang dat het mis zou gaan. Maar het
gaf mij kracht en elke woensdag was het alsof God riep: houd moed, ik ben er voor jullie. Het komt goed.
Deze tijd heeft mij toch ook dankbaar gemaakt: dankbaar dat ik zo’n mooi gezin heb, dankbaar dat we
nog gezond zijn, dankbaar voor de mensen om mij heen…

Wat geeft moed om door te gaan?
De genezing van mijn ouders . Wat zijn ze er goed vanaf gekomen. Deze week mocht ik na 13 weken
thuis zitten weer aan het werk op school. Allemaal in het nieuwe nu. Afstand houden en heel goed op de
hygiëne letten. Langzaam start alles weer op. En het geeft moed om te horen dat er minder opnames zijn,
maar het maakt mij ook wel weer bang dat mensen niet beseffen hoe heftig het kan zijn als je het echt
hebt. Blijf afstand houden. Ook buiten op het strand en in de winkels. Op vakantie straks.. zorg goed voor
elkaar, maar op afstand!!

Ik geef de pen door aan: Rianne De Kwaadsteniet-van Westen

Blackbird

Paul McCartney - in 1968 nog 1 van de 4 Beatles - schrijft in dat jaar de tekst van het nummer Blackbird met een op dat moment actueel onderwerp in zijn hoofd: "Het was in de tijd dat zwarten in de VS achtergesteld werden door blanken. Zwarten moesten toen achter in de bus zitten, opstaan voor blanken en mochten bijvoorbeeld geen hotel bezoeken. Voor 'Blackbird' gebruikt McCartney een zwarte vrouw als symbool: "In de vorm van een zwarte vogel - een merel - die uitkeek naar het moment dat ze haar rechten zou krijgen. Dat is de symboliek die erin zit en daarom is het nummer me ook zo dierbaar." De bus verwijst naar een wereldwijde rel die ontstond op een avond in December 1955, toen de zwarte Amerikaanse Rosa Parks weigerde haar zitplaats in de bus op weg van werk naar huis desgevraagd af te staan aan een blanke, iets wat toen een normale gang van zaken werd geacht. Parks werd gearresteerd, veroordeeld en kreeg een boete van 10 USD. Haar zaak werd een startpunt voor zware protesten tegen de rassenscheidingswetten in de VS, mede onder aanvoering van Martin Luther King, waar uiteindelijk het Amerikaanse Hooggerechtshof er aan te pas kwam om haar in het gelijk te stellen. Met de recente gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd is duidelijk geworden dat afkomst nog steeds een factor is. Niet alleen in de VS maar ook – zoals premier Rutte op 3 Juni tijdens een Corona-persconferentie nogal duidelijk stelde – óók in Nederland en óók in andere landen. In onderstaande link vertelt Paul McCartney het verhaal achter het liedje, de inhoud en de muziek: https://www.youtube.com/watch?v=BpWHJkEosAA Voor de muziek liet McCartney zich inspireren door de Bourrée uit de suite in e-kleine terts voor luit BWV 996 van Johann Sebastian Bach.

Songtekst:
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise

Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free

Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise

Vertaling
Merel die zingt in het diepst van de nacht,
Neem deze gebroken vleugels en leer vliegen
Je hele leven
Heb je alleen maar gewacht op het aanbreken van dit moment

Merel die zingt in het diepst van de nacht
Neem deze verzonken ogen en leer kijken
Je hele leven
Heb je alleen maar gewacht op dit moment om vrij te zijn

Merel vlieg, merel vlieg
Naar het licht van een donkere zwarte nacht
Merel vlieg, merel vlieg
Naar het licht van een donkere zwarte nacht

Merel zingt midden in de nacht
Neem deze gebroken vleugels en leer vliegen
Je hele leven
Heb je alleen maar gewacht op het aanbreken van dit moment
Heb je alleen maar gewacht op het aanbreken van dit moment
Heb je alleen maar gewacht op het aanbreken van dit moment
terug