Gemeentebrief 17 - 10 juli 2020 Gemeentebrief 17 - 10 juli 2020
Meditatief
Psalm 23 op een nieuwe manier geschreven door
Greet Brokerhof-van der Waa:
De Heer is mijn coach.
Hij heeft het beste met mij voor.
Hij geeft mij ruimte
om op adem te komen.
Hij is de bron
waaruit ik nieuwe energie put.
Al is het leven nog zo hectisch,
ik blijf overeind
want hij neemt de tijd
om naar me te luisteren.
Hij is de praatpaal
bij wie ik altijd terecht kan.
Heer, u nodigt mij uit om te leven.
Bij u vind ik tijd
om te worden wie ik ben
en te ontdekken wat belangrijk is.
Uw aandacht ervaar ik
als een steuntje in de rug.
Onder uw leiding
durf ik het leven vorm te geven.

Lees de hele gemeentebrief hier.
terug