Gemeentebrief 17 april 2020

Gemeentebrief 17 april 2020
Meditatief

Afgelopen weken las ik een  boek van Tomáš Halík, een Tjechisch theoloog. Het boek heeft als titel “Raak de wonden aan”.  U herkent er misschien de woorden in die Jezus na zijn opstanding sprak tot Thomas. Thomas hoorde van de andere leerlingen over het lege graf. Hij kan het niet geloven.  “Alleen als ik de wonden in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik geloven”. Als de leerlingen een week later weer bij elkaar zijn, komt Jezus in hun midden staan. Raak mijn wonden maar aan, Thomas! Opmerkelijk! Tegenover het “Raak mij niet aan’ tot Maria in de tuin horen we Jezus hier zeggen “Raak mijn wonden maar aan. Blijkbaar draagt de Opgestane de wonden nog met zich mee.
Halík benadrukt in zijn boek dat wij niet in Jezus kunnen geloven zonder ook zijn wonden te zien. De wonden van Jezus die de wonden van de wereld zijn. De uitleg van deze Tjech raakt me. Ik lees daarin de oproep om de pijn van de wereld serieus te nemen. En ik lees er in dat ikzelf mag leven met de wonden, de butsen en de builen die ik in het leven heb opgelopen. Nee, ik hoef ze niet te koesteren, maar ik hoef ze ook niet te ontkennen. Wat doe jij met de littekens in je leven? Wat doet u met de schrammen die u bent opgelopen?
Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven met verdriet
en wachten
zeer geduldig
tot je weer schoonheid ziet. (Kris Gelaude)
ds. Luci Schermers

Kerkdienst op zondag 19 april
Deze week komt de kerkdienst gewoon uit onze eigen Ontmoetingskerk. U kunt de dienst beluisteren via de knop ‘kerkdienst gemist’ op de website van de kerk. Maar als u geen computer hebt, kunt u natuurlijk ook kijken naar tv. Om 9.20 uur NPO2 is er een korte dienst die de Protestantse Kerk samen verzorgt met de EO. En natuurlijk is er Nederland Zingt (NPO2 vanaf 11.30 uur).

De orde van dienst
Orgelspel - Welkom - NLB 118: 1 en 5 - Bemoediging en groet - Inleidende woorden -
NLB 632 - Gebed - Orgelspel - Lukas 24: 13-35 - NLB 637 - Overdenking - Meditatief orgelspel - NLB 655 - Voorbeden - NLB 416 - Zegen – Orgelspel

Kerkklokken
Ook afgelopen woensdagavond hebben de kerkklokken geluid als teken van hoop en troost!

Wel en wee
Bij Erik en Wietske Schreuder (Rijnstraat 38) en hun gezin is er verdriet om het plotselinge overlijden van Frans, de oudste broer van Erik. We wensen hen kracht van Boven.
Esther de Paauw (Jan vd Heijdenstraat 2) is getroffen door het coronavirus en zit thuis. Ze is snel moe en kortademig. We hopen dat het snel de goede kant op gaat.
Met mijnheer den Ouden (Rembrandtstraat 20) gaat het gelukkig weer wat beter. Bij mooi weer zit hij in de tuin. Meneer en mevrouw den Ouden zijn hier dankbaar voor.
Laten we met deze gemeenteleden en met anderen in zorg of eenzaamheid meeleven op een manier die passend is in deze coronatijd!

Nogmaals dank
Jan en ik zijn aangenaam geraakt door de vele kaarten en andere vormen van medeleven de laatste tijd. Er is zo veel gebeurd: de geboorte van de twee kleinkinderen, mijn verjaardag, het overlijden van de moeder van Jan. En steeds kwamen er kaarten… Het was echt bijzonder. Heel hartelijk dank allemaal. Met Pasen in de rug gaan we opgewekt en met nieuwe kracht verder.

Redactie SamenWijzer
De redactie verzoekt u vriendelijk om de kopij voor SamenWijzer 35.6 over de periode 26 april t/m 31 mei 2020 uiterlijk zondag 19 april a.s. in te leveren.
E-mailadres: samenwijzer@ontmoetingskerkkrimpen.nl

BLOEMEN:
De afgelopen weken zijn er  bloemen bezorgd bij
Mw. M. de Gier
Mw. J. v.d. Dool
Mw. M.H. Siebenga
Dhr. K. Sluijter
Mw.  Ds. L. Schermers
De dokterspraktijk
Mw. M. Sonneveld
Dhr. P. en mw. L. Landman

Deze week gaan de bloemen naar
Dhr. M. Koen
Dhr. B. den Ouden

COLLECTEN
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren.
· Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
· Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737
De collectedoelen 19 april zijn: Kerk en Diaconie.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
o.v.v. van het collectedoel.
Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 180. De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen.
Heel erg bedankt daarvoor.
De Diaconie.

Hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.
Hoop
is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop
is niet  voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop
in deze dagen een krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor weken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.
Hoop
is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.
                            Vaclav Havel

 
terug