Gemeentebrief 24 april 2020 Gemeentebrief 24 april 2020
Kerkdiensten in coronatijd
De toespraak van premier Rutte heeft me bevestigd in de gedachte dat we voorlopig op online-diensten aangewezen blijven. A.s. zondag, 26 april, kunt u weer een dienst beluisteren vanuit onze kerk via de knop ‘kerkdienst gemist’. Ds. G. Koelman gaat dan voor. Op zondag 3 mei is er een t.v.-uitzending vanuit onze Ontmoetingskerk via RTV-Krimpenerwaard. Een bijzondere dienst met Martin Zonnenberg als organist en Marjolein de Wit als dwarsfluitiste. De dienst wordt om 10.00 uur uitgezonden en om 17.00 uur herhaald. Mooi om dan weer via beeld met elkaar verbonden te zijn

Hulp nodig bij het volgen de kerkdienst?
In de moderamenvergadering vroegen we ons af of er mensen zijn die hulp nodig hebben bij het volgen van de diensten. Hebt u geen computer of laptop of smartphone en wilt u wel graag luisteren, laat het ons horen! Of misschien hebt u wel een pc, maar werkt het allemaal niet goed, trek aan de bel. We helpen u graag verder!  Piet Eikelenboom (510.285)
Jan van der Leeden (511.643) Bertha Welter (518.562)
Andere mogelijkheden om een kerkdienst te beleven: U kunt iedere zondag kijken naar Hour of Power (RTL 5 van 08.00 tot 09.00 uur), Geloofsgesprek (NPO2 van 09.45 tot 10.00 uur), Nederland Zingt (NPO2 vanaf 11.30 uur) en luisteren naar RTV Krimpenerwaard (radio FM 106.6) Rondom de Kerken van 09.00 tot 10.00 uur Daarnaast verzorgt de Protestantse Kerk in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uu

Beluistern kerkdienst
Beste gemeenteleden
Als u afstemt op zondagmorgen op kerkdientgemist.nl en de dienst van onze kerk af wilt luisteren, kunt u zien dat we b.v. al om 9.40 uur online zijn. Alleen dan hoort u nog niets. Dat komt omdat dan de verbinding via de computer tot stand is gebracht. U hoort pas iets als de organist gaat spelen en dat is meestal om 9.50 of 9.55 uur. Dus als u vroeger inlogt heeft u wel verbinding maar nog geen geluid.
Jan de Korte
Scriba

Wel en wee
Namens de heer Martin Koen (De Rotonde 20) hartelijk dank voor de bloemengroet en al de telefoontjes en kaarten die hij heeft ontvangen. Dat doet goed! Afgelopen week moest er weer vocht worden weggehaald achter één van zijn longen. Met hem en zijn vrouw hopen we dat er snel een oproep komt voor een kijkoperatie in het EMC. We wensen hen sterkte, geduld en vertrouwen.
Zoals eerder vermeld in gemeentebrief 3, is mevrouw van der Stege definitief verhuisd naar de Irishof in Gouda (kamer 225, Middenmolenplein 266, 2807 GV). Ze wil bij deze graag laten weten dat ze gemeentelid blijft van de Ontmoetingskerk.
Laten we naar elkaar om blijven zien. En laten we bidden om Gods zegen als we proberen om als gemeenteleden met elkaar verbonden te blijven. Juist in deze tijd!

Movement on the Ground

Op Koningsnacht houdt Movement on the Ground een actie om aandacht te vragen voor vluchtelingen in kamp Moria, #CAMPNL.
De vluchtelingen daar slapen buiten. Met de actie proberen we 2000 vluchtelingen te helpen aan een schone, droge en warme tent! Om dat voor elkaar te krijgen slaap ik een nachtje buiten, kijk maar op https://youtu.be/sK4v6STJbbs. U kunt zelf ook meedoen aan de actie, door te doneren of door zelf ook een nachtje buiten te slapen. Kijk op https://movementontheground.com/campaigns/koningsnacht-2020-22088 en sluit je aan!
Anke Poelstra

Vragenderwijs
Vragen zijn er genoeg, in alle tijden, zeker ook nu. Antwoorden hebben of krijgen we lang niet altijd. In het liedboek staat een gedicht van Guillaume van der Graft (blz 1361) waar ook een, niet nader genoemde, vraag gesteld wordt. Aan het einde lezen we bij wie we moeten zijn: bij de visserman, bij Jezus dus …

Vragenderwijs

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen

ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan

wat is er dan
er is alleen een visserman

die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.

Ik geef de pen door aan:..........  
In de Gemeentebrief van 3 april jl. is gevraagd of gemeenteleden door willen geven hoe zij deze Coronatijd beleven en doormaken. Ds. Luci Schermers heeft mij gevraagd met de rubriek “Ik geef de pen door
aan….” te starten, waaraan ik graag “gehoor” geef.
Daarin verwerkt de volgende vragen.
1. Hoe beleef je deze coronatijd? Wat is moeilijk of valt mee?
Deze tijd heeft mijn leven niet veel veranderd. Ik houd mij aan de 1,5 m afstand en mijd de drukte. Mijn appartement is schoner dan ooit en ik wandel en fiets, wat voor mij uitzonderlijk is. Achter de laptop werken: dat is al vele jaren mijn plaats. De legpuzzel is tevoorschijn gekomen en het lezen van boeken is voor mij niet mogelijk door schade aan mijn geheugen sinds 2010. Ik lees “Asterix en Obelix”! Het moet niet gekker worden…
Moeilijk vind ik het missen van de kerkelijke gemeenschapszin. Ik zou graag weer lijfelijk een eredienst willen meemaken met Luci en de vertrouwde gezichten in de kerk.
2. (Hoe) helpt het geloof in deze tijd?
Als in een gezin een ernstige gebeurtenis plaats vindt, komen de “Waarom-vragen”. Misschien herkent u dit? Dat vraag ik mij nu ook af. Wil God ons voorhouden, dat we op deze wereld er met en voor elkaar moeten zijn? Ons dichter bij elkaar brengen? Zou God een berichtje sturen naar o.a. premier Boris Johnson en president Trump?? Zou God in de hemel het hoofd schudden en vinden dat de verbondenheid ver te zoeken is??
Wij verwachten het goede van boven, maar God verwacht het goede van beneden! Amen.
3. Wat geeft je moed om door te gaan?
“Alleen op de wereld” is mij vreemd. Ik houd van persoonlijke contacten, maar dat is nu beperkt. Je kunt bij de AH op 1,5 m een gesprek aangaan, maar de mensen om ons heen, staan toch mee te genieten of zich te verbazen…. Dus oppassen wat je zegt….!
In deze tijd doet de telefoon prima werk. Wekelijks bel ik mensen op om te vragen of hulp nodig is en hoe het de mensen vergaat. Dat zijn prettige contacten. Dan proef ik een verbondenheid, waar wij in onze kerk zo sterk in zijn. Dat houdt mij zeker op de been. Tot slot
Neemt u van mij aan, dat er hard wordt gewerkt door onze predikant en anderen om u van informatie te voorzien en om de erediensten “bij u thuis” te brengen.
Ik bedank Luci en het pastoraal team voor hun inzet. Dat is beslist van grote waarde!
Een hartelijke groet,
Ruud van Mastrigt

Ik geef de pen door aan: Nelly Hesse. Veel succes gewenst.

Hoop
God van toekomst,
wij leven op van hoop en verwachting.
In hoop en verlangen strekken wij ons uit naar Uw licht,
zoals een bloem zich richt naar de zon.

Wij hopen voor een wereld,
een wereld die hopeloos en troosteloos lijkt.
Wij hopen voor de mensen die de wanhoop nabij zijn.
Dat tegen alle verwachting in
uw Geest nieuwe wegen wijst.
Wij hopen voor het kind dat geen toekomst heeft.
Voor de zieke die niet durft te hopen omdat de uitslag morgen komt.
Voor de man en vrouw die hun baan verloren hebben.
Voor het gezin dat het bijna niet meer volhoudt samen.

God wij bidden om hoop.
Want waar we ook zijn in ons leven,
zonder hoop zijn we nergens.

Zo bidden we in de naam van Christus
die de toekomst voor ons opent.

Amen


COLLECTEN
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren.
•          Uw bijdrage voor de kerk  kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
•          Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737
De collectedoelen 26 april zijn: Collecte voor bijzondere diensten en Kerk .

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij  Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
o.v.v. van het collectedoel.
Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 45. De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen.
Heel erg bedankt daarvoor.

De Diaconie.

7x inspiratie in coronatijd
Hebt in u deze tijden behoefte aan wat extra troost, bemoediging of inspiratie? Petrus zette zeven mooie initiatieven op een rij.
Dagelijks ochtendgebed
Predikant Gertine Blom plaatst elke ochtend een ochtendgebed op haar website: een eenvoudig liturgisch gebed met mooie ochtendliederen en wisselende bijbellezingen. Om te lezen, zo snel of langzaam als u zelf wil.
gertineblom.com
Online avondgebed
Predikant David van Veen uit Gouda verzorgt iedere avond een online avondgebed als moment van bemoediging. Hij volgt steeds een vaste liturgie zodat de kijkers mee kunnen zingen en bidden.
youtube.com
Elke dag een lied
Liever luisteren? Diederik van Loo (stadsdominee in Amersfoort) en Lydia Vroegindeweij (projectleider Kerkliedwiki) verzorgen samen de podcast ‘Luistertroost’. Elke dag kunt u luisteren naar een lied met een korte meditatie.
kerkliedwiki.nl
Podcast Frisse Blik
Ook pioniersplek ‘Geloven in Spangen’ maakt een dagelijkse podcast. De podcast Frisse Blik biedt elke dag een ‘brokje inspiratie’: een bijbeltekst, een korte overweging en een vraag om over na te denken.
geloveninspangen.nl/frisseblik
Kunst als troost
Anne-Marie van der Wilt, theoloog en beeldend kunstenaar, maakt korte filmpjes waarin ze vertelt over kunstwerken en moderne iconen die ze de afgelopen periode heeft gemaakt. Ze zijn gebaseerd op bijbelverhalen die in deze periode troost kunnen bieden. youtube.com
Live getijdengebeden
Alleen thuis, maar toch samen bidden? Via een livestream kunt u elke dag deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Bezinning en gebed uit de eeuwenoude kloostertraditie. 
bidindebinnenkamer.nl
Kaarsje branden
Een kaarsje aansteken voor iemand die ziek is, iemand die u mist of iemand die u een hart onder de riem wilt steken? Op MijnKerk.nl kunt u dag en nacht een online kaarsje aansteken.
mijnkerk.nl/kaarsjes

De roep van de schipper
Deze titel is de Nederlandse vertaling van de Engelse term “The boatman’s call” en de titel van een liedjesalbum van de Australische pianist, zanger en tekst schrijver (liedjes, films, TV-series) Nick Cave (1957) en zijn band The bad seeds.
Het album kwam uit in 1997, het openingsliedje op het album is: Into my arms, In mijn armen. Het onderwerp: een verloren liefde. Cave is een gelovige en is dat naar zijn mening ondanks en niet dankzij religie: Hij heeft weinig op met personen en instituties die menen over God te kunnen gaan en vindt dat deze naam vaak wordt gekaapt door belangengroepen met dubieuze intenties. De teksten van Cave zijn regelmatig sterk geïnspireerd door teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en geven niet zelden zijn verhouding tot (zijn perceptie van) God weer.
Hierna: de originele Engelse tekst en de (niet perfecte) Nederlandse vertaling van dit liedje. De muziek bij dit liedje is bijna sacraal te noemen: subtiel piano spel met akoestische bas, en de donkerbruine vragend-berustende stem - hij is hier niet boos - van Nick Cave.

I don't believe in an interventionist God
But I know, darling, that you do
But if I did, I would kneel down and ask Him
Not to intervene when it came to you
Oh, not to touch a hair on your head
Leave you as you are
If he felt he had to direct you
Then direct you into my arms
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms

And I don't believe in the existence of angels
But looking at you I wonder if that's true
But if I did I would summon them together
And ask them to watch over you
Both to each burn a candle for you
To make bright and clear your path
And to walk, like Christ, in grace and love
And guide you into my arms
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms

But I believe in Love
And I know that you do, too
And I believe in some kind of path
That we can walk down, me and you
So keep your candles burning
Make her journey bright and pure
That she'll keep returning

Always and evermore
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms

Ik geloof niet in een actief ingrijpende God
Maar ik weet, liefste, jij doet dat wel
Maar als ik dat ook zou doen, zou ik knielen en hem vragen:
Niets te doen als het naar jou kwam
O, geen haar op je hoofd aan te raken
Je te laten zoals je bent
Als Hij dan zo nodig moet sturen
Dan in mijn armen
In mijn armen, O Heer
In mijn armen, O Heer
In mijn armen, O Heer
In mijn armen

Ik geloof ook niet in het bestaan van Engelen
Maar als ik naar jou kijk
Is dát misschien niet waar
En als ik dat zou doen, zou ik ze bijéén brengen
En vragen over jou te waken
En dat ieder een kaars voor je brand
Om je pad helder en duidelijk te maken
En te gaan als Christus in genade en liefde
En te geleiden in mijn armen
In mijn armen, O Heer
In mijn armen, O Heer
In mijn armen, O Heer
In mijn armen

Maar ik geloof in liefde
En ik weet dat jij dat ook doet
En ik geloof in een soort van pad
Waarover wij gaan, ik en jij
Dus hou je kaarsen brandend
Maak haar reis helder en puur
Dat zij blijft terug komen
Voor altijd en eeuwig
In mijn armen, O Heer
In mijn armen, O Heer
In mijn armen, O Heer
In mijn armen

AT
 
terug