Gemeentebrief 26 - 11-9-2020 Gemeentebrief 26 - 11-9-2020
Meditatief
Trouwe Vader, we bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, opgeschrikt door een allesverwoestende brand in kamp Moria. Voor de zoveelste ramp in hun leven op de vlucht geslagen. Erbarm U over hen die alles verloren hebben en geconfronteerd worden met onmenselijkheid en boosheid van anderen. Wees bij deze vluchtelingen, verlaat hen niet. We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat ze kunnen. Bescherm hen en zegen het werk dat zij doen voor kinderen, zieken, zwangeren, ouderen. Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat de vluchtelingen niet lang onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te
zijn. Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk. We bidden voor degenen die beslissingen moeten nemen over de situatie van deze vluchtelingen. Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Dat inzicht en inkeer, barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke belangen en korte-termijn benaderingen. Dat zij zich gesteund voelen door de samenleving, door kerken, door U. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen.
(www.kerkinactie.nl)
ds. Luci Schermers

Lees hier de hele gemeentebrief van deze week
terug