Gemeentebrief 27 - 18-09-2020 Gemeentebrief 27 - 18-09-2020
Meditatief
Het joodse volk viert dit weekend, 19 en 20 september, Rosj Hasjana, nieuwjaarsdag. De afgelopen maand werd elke dag één keer op de sjofar, de ramshoorn, geblazen. Tijdens de twee dagen van Rosj Hasjana klinkt de ramshoorn wel honderd keer. De sjofar roept op tot inkeer, tot zelfreflectie. De komende tien dagen onderzoekt God de daden van zijn volk: ‘Hebben wij onze roeping waar gemaakt? Hebben we iemand expres of onbewust gekwetst?’ Tijd van inkeer, tijd om vergeving te vragen aan God en aan elkaar, tijd om te beloven je leven te beteren. Als de tien bezinningsdagen voorbij zijn, viert men Jom Kippoer, grote verzoendag. Het Bijbelboek Jona wordt gelezen. Na veel gebeden om genade voor Israël wordt iedereen in de synagoge eraan herinnerd dat álle mensen Gods kinderen zijn, zelfs al wonen ze in Ninevé… (Zie ook: Op weg, september 2020)
Ds. Luci Schermers

Lees hier de hele gemeentebrief.
terug