Gemeentebrief 27 maart 2020 Gemeentebrief 27 maart 2020
Kerkdienst op 29 maart
Voor komende zondag heb ik voor de kerk van Schoonhoven een korte  dienst ingesproken, terwijl een technische gemeentelid uit de zilverstad muziek bij de gesproken woorden heeft gezet. U kunt zondag naar deze dienst luisteren, gewoon via onze eigen website (www.ontmoetingskerkkrimpen.nl), klikken naar kerkdienst gemist! Hieronder de orde van dienst, zodat u de liederen kunt meelezen of meezingen vanuit uw liedboek.

Orde van dienst 29 maart 2020
Welkom - lied 275 - stilte, bemoediging en groet - lied 558: 1, 2 en 4 -
Psalmgebed: lezen psalm 43: 1 en 2, zingen: psalm 43: 3 en 4, lezen psalm 43: 5 - gebed - schriftlezing: Exodus 9: 13 t/m 26 -  lied 168 - korte overdenking - lied 126a - gebeden - lied 536 - zegen.

De mensen die de gemeentebrief thuis bezorgd krijgen, krijgen er (een samenvatting van) de preek op papier bij.

Hebt u geen internet dan kunt u o.a. op tv de viering zien, die de Protestantse Kerk samen verzorgt met de EO om 9.20 uur NPO2. En natuurlijk is er Nederland Zingt (NPO2 vanaf 11.30 uur).

Pastoraat
Het zijn rare tijden. Als pastoraal team kunnen we niet veel bezoekwerk doen, maar leggen we vooral telefonisch contact. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of zomaar even willen praten, bel of mail gerust naar een van de ouderlingen of naar ds. Luci Schermers.
Het is fijn te merken dat mensen naar elkaar omzien: een telefoontje, een kaartje in de bus, een app. Hoe belangrijk is dat! Wat zei de koning ook al weer? “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”. Of we het eenzaamheidsvirus helemaal kunnen stoppen weet ik niet, maar voor een groot deel zeker wel!

Diaconaat
De verhuizing van de bewoonster van ons dorp vordert gestaag.
Ondanks de dreiging van het virus, hebben we verschillende keren een aantal spullen verhuisd.
Daar het niet mogelijk is om mevrouw in een half leeg, donker huis te laten zitten, gaan we er zaterdagochtend toch met een aantal vrijwilligers tegenaan. Na deze dag zal mevrouw haar intrek in haar nieuwe woning kunnen nemen.
De andere verhuizing is voorlopig uitgesteld.
Zomertijd 
Houdt u er rekening mee dat a.s. zondag de zomertijd begint? Dat betekent dus dat de klok een uur vooruit gezet moet worden!

Kerkklokken
Klokken van hoop verlengd!!!
Inmiddels doen meer dan 600 torens, klokke-stoelen en kerken mee aan de actie. Er is besloten de actie te verlengen tot eind april, dan zal het opnieuw bekeken worden.
De kern van het klokke- luiden is:
•          De klokken luiden als hoopvol teken dat we samen de coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
•          De klokken luiden als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
•          Ook luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in de vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag en nacht klaar staan om medemensen te helpen.
Meer informatie kunt u vinden op www.klokkenvanhoop.nl

NATIONAAL GEBED
Op drie woensdagen achter elkaar wordt in het hele land
gebeden i.v.m. het coronavirus. De kerken in ons dorp ondersteunen
dit initiatief van harte. Om dat te onderstrepen
luiden op deze dagen 's avonds de kerkklokken van
19.00 tot 19.15 uur. Op de woensdagen 25 maart en 1
april, na het luiden van de klokken, zal een gebedsmoment worden
uitgezonden met een bijpassende meditatie.
U kunt dit beluisteren via www.kerkomroep.nl

Wel en wee
Afgelopen weken zijn zwaar geweest voor Piet en Lenie Landman (Behouden Huis 6). Beiden getroffen door het coronavirus, Piet thuis in quarantaine en Lenie in het Groene Hart Ziekenhuis. Gelukkig is Lenie nu van de IC naar de corona-afdeling gegaan. Het lijkt nu voorzichtig voor allebei de goede kant op te gaan. Kaarten zijn welkom (GHZ, afdeling C5, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda en op het thuisadres).

Naast corona-zorgen zijn er ook gemeenteleden met andere zorgen. Laten we ook hen in meeleven en gebeden niet vergeten.

Mocht u zelf zaken vermeld hebben bij deze rubriek, laat het horen!


Verjaardagsfonds
Beste gemeenteleden
U bent gewend om omstreeks uw verjaardag een felicitatiekaart te krijgen namens de Ontmoetingskerk. Tevens zit daar een zakje bij wat later weer bij u opgehaald wordt. In deze moeilijke tijd hebben we besloten om door te gaan met het verspreiden van de felicitatiekaarten, maar de zakjes zullen op een later tijdstip bij u worden opgehaald. U wordt hier te zijner tijd nog over geïnformeerd.
Jan de Korte
Scriba

Stil is de straat, een lied n.a.v. lied 1003
– te beluisteren via de site van Mijnkerk.nl

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Geen collecte
Beste gemeenteleden,
Daar er geen kerkdiensten gehouden worden, komen er geen collectegelden binnen.
Wanneer u toch een bedrag zou willen overmaken, dan kunt u dit doen op nr NL10RABO0333800737 t.n.v.Diaconie geref.kerk.
(collectedoelen zie Samenwijzer).
de Diaconie
 
terug