Gemeentebrief 28 - 25-9-2020 Gemeentebrief 28 - 25-9-2020
Meditatief

Vreest niet
De oproep om niet te vrezen komt vaak voor in de Bijbel.  Ooit heeft iemand de moeite genomen om te tellen hoe vaak ‘wees niet bang’ in de Bijbel voorkomt. Hij kwam uit op 365 maal! Voor elke dag 1 keer dus.
We zingen graag mee met het kinderlied "Je hoeft niet bang te zijn" (Lied 935), maar hoe kun je nu roepen niet bang te zijn terwijl er van alles is wat je vreest. Als je b.v. slecht nieuws verwacht, als je een operatie moet ondergaan. Natuurlijk ben ik wel eens bang of onzeker, zeker ook in deze chaotische corona-tijd.
De God van Israël kent onze angsten, neemt ze serieus, maar zíjn reactie op onze menselijke angst is de oproep om niet te vrezen en te vertrouwen, ook in onze verwarrende tijd. En via angst kom ik bij vertrouwen, ook zo'n kernwoord in de Bijbel.
Op God vertrouwen, volledig, niet een beetje, mogen we ‘Een beetje’ bestaat eigenlijk niet in de Bijbel, er moeten radicale keuzes worden gemaakt, het is alles of niets, je kunt niet God dienen én de mammon.
Radicale keuzes? Wij zijn er niet zo van, dat is zo moeilijk. En zo ‘schuurt’ er wel meer in de Bijbel. Jezus is niet zomaar je vriend, hij is niet 'lief', hij leefde dwars, daagt ons uit om mens te zijn als hij en zet de wereld op zijn kop met zijn boodschap. We hebben elkaar hard nodig in het proberen Jezus’ weg te volgen, om zijn Licht brandend te houden en te zingen: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”.
Ik sluit af met een gedicht van Renate Barnard (naar Johannes 1).

Wees ons nabij.

Sinds het begin is er het spreken,
sinds het begin God zo nabij.
Het licht der mensen
schijnt in de wereld,
overwint duisternis.

Wees ons nabij,
Christus ons licht
schijn in het duister.
Wees ons nabij,
zodat het licht
ons leven doet.

Lees hier de hele gemeentebrief
terug