Gemeentebrief 30 - 9-10-2020 Gemeentebrief 30 - 9-10-2020
Meditatief
Zondag 11 oktober
De preses van de PKN schreef deze week naar de kerken bemoedigende woorden: “De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom blijven we luisteren naar het Evangelie. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:
Kom, Schepper Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Houd ons vast, in Jezus’ Naam.
Ds . L.M. Schermers.

Lees hier de hele gemeentebrief
terug