Gemeentebrief 33 Gemeentebrief 33
Een foto in dagblad Trouw van president Macron met de afdruk van een schoenzool 1over zijn gezicht. Dit n.a.v. de
aanslagen in Frankrijk. Bij deze foto moet ik steeds denken aan psalm 108: ‘Op Edom werp ik mijn schoen’(NBG).
Wat is dat voor een gebruik? ‘Doe je schoenen van je voeten want dit is een heilige plaats’, hoort Mozes. Een schoen is een onrein voorwerp – ‘op Edom werp ik mijn schoen’ betekent: Dat land Edom is onrein. Je schoen op iemand werpen wil zeggen: ik zal je onderwerpen, ik ben de baas! In Bijbelse taal is een schoen meer dan een gewoon kledingstuk en dat is in het Midden Oosten nog zo. Johannes zegt dat hij niet waardig is om de schoenriem van Jezus los te maken (Lk 3). Jezus is in zijn ogen veel reiner dan hij. ‘Op Edom werp ik mijn schoen’. Het is een gewelddadige uitspraak en dat zie je op de foto: alsof er over president Macron heengelopen is.
In Psalm 108 lezen we een gebed om bevrijding:‘Verhoor mij’. Het is de roep naar Boven, een roep om hulp. En het antwoord luidt: ‘Op Edom werp ik mijn schoen’. Dat is een gewelddadig antwoord, even gewelddadig als het  optreden vanuit de islamitische wereld tegenover Frankrijk. Als de psalm zingt over God die zijn schoen werpt, ingen we dat God partijdig is. Dat God kiest voor de minsten. Voor hen die onderdrukt worden. Dat geeft troost.Wij komen iedere week samen om te vieren dat God een God van liefde is. Een God die ons voorgaat op een weg van vrede en recht. Maar daar hoort ook de opgeheven schoen bij: ‘Wee jullie machthebbers!’ God is partijdig, kiest voor de onderdrukte, de nederige, de arme en werpt zijn schoen op Edom. Maar als je dat meezingt, wat dan? Wie helpt mij opstaan tegen het onrecht? ‘Bent u het niet, God?’ In de bijbel ontdekken we wat onze weg is. En we ontdekken dat de Eeuwige met ons meegaat.
ds. Luci Schermers

Lees hier de hele gemeentebrief.
terug