Gemeentebrief 37 Gemeentebrief 37
Meditatief
Komende zondag is het de eerste zondag van advent. De onderstaande tekst van Henk Jongerius staat als
adventslied 462 in het liedboek, een lied van uitzien en verwachting, een lied dat wijst naar een wereld van vrede en heelheid waar het Kerstkind de voorbode van is:

Zal er ooit een dag van vrede
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
terug