Gemeentebrief 39 Gemeentebrief 39
Meditatief
Bij Jesaja 40: 1-11
Met hoofdstuk 40 begint een nieuw gedeelte in de profetie van Jesaja. Het opent met prachtige woorden:
‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God’. G.F. Händel heeft dit ontroerend verklankt in de opening van de
Messiah. Namens God troost de profeet het volk dat zucht onder de ballingschap. Niet omdat het allemaal wel
meevalt. De profeet weet maar al te goed dat wij zijn als gras dat verdort en als een bloem die verwelkt. Je
proeft in deze woorden iets van vervlogen hoop.Misschien herkent u, herken jij dit wel. Tegenover de moedeloosheid van teleurstelling spreekt de profeet van troost, omdat God komt. Met kracht, zijn arm zal heersen. Hij baant een pad door de wildernis.
Het is Advent. Dat geeft hoop.
Uit: de adventskalender 2020 van de PKN

Lees hier de hele gemeentebrief van deze week
terug