Gemeentebrief 9 april 2020

Gemeentebrief 9 april 2020
Goede Vrijdag: we vallen stil en denken aan het lijden en sterven van Jezus. Hij wordt ondervraagd, gemarteld, krijgt een doornenkroon (de corona van het lijden!) op zijn hoofd geduwd.
Jezus wordt op Golgotha gekruisigd. Deze Romeinse straf was zwaar en mensonterend. Misschien vertellen de evangelisten daarom maar heel weinig over de kruisiging zelf.
Wel vertellen ze hoe er met de dood van Jezus twee teksten uit de Schrift in vervulling gingen. De eerste is dat mensen dobbelen over zijn kleren (Psalm 22:19). De tweede is de vraag om iets te drinken (Psalm 69:22).
Als Jezus sterft, zegt hij: “Het is volbracht.” Hij heeft gedaan wat er moest gebeuren. Als we op Goede Vrijdag het evangelie volgens Marcus lezen  (Marcus 15:34-37), spreekt Jezus deze woorden uit met een groot gevoel van eenzaamheid. We vallen stil…

En dan wordt het Pasen.

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers uitgezaaid.

Ida Gerhard, uit de bundel Vijf vuurstenen (1974)

Ds. Julia van Rijn, onze classispredikant schrijft:
“In deze stille week op weg naar Pasen gaat dit gedicht van Ida Gerhard met mij mee. Diep verdriet, we maken het mee, dicht bij of wat verder weg. Wie kent zo ondertussen niet iemand die door het coronavirus is getroffen? Misschien bent u zelf ziek, of ziek geweest. Er zijn gemeenten in onze classis die zeer worden getroffen.

Toch zal de gemeente ook dit jaar Pasen vieren. Het gedicht van Gerhard neemt een wending: een onderdijkse moestuin, bloemen. Tegenover diep verdriet een stralend kind, tegenover bittere tranen de frisse maartse regen. Het kind ziet zijn naam in sterkers. Zijn dóópnaam! Het kind weet zich bij name genoemd, gekend. Op Paasmorgen, heel vroeg…
Het roept beelden op van die andere tuin op Paasmorgen, heel vroeg. Een vrouw, zoekend, verward, bittere tranen. En dan de tuinman, die haar bij haar naam noemt: Maria… En diep verdriet wordt gelenigd. Zij weet zich gekend”.
Dit jaar vieren we anders dan anders…  Maar we lezen de Bijbel, we horen van lijden en sterven. We geloven dat in het lijden van onze tijd Jezus bij ons is, omdat Hij die weg ook zelf is gegaan, voor ons, om ons heel te maken.  Ook op eerste Paasdag gaat de Bijbel open, we horen van de opstanding, we vertellen over de Levende Heer die ons noemt bij onze naam. Ondanks alles vieren we Pasen! De bloemschikking, die de bloemencommissie maakte, maakt het duidelijk: het graf is leeg. Jezus leeft!

Orde van dienst Goede Vrijdag 10 april om 19.30 uur
Dit is een kerkdienst in samenwerking met de Hoeksteen in Schoonhoven en is te zien en te beluisteren via onze website. Links boven aan de beginpagina van de website is een link aangebracht die  ons rechtstreeks verbindt met de Hoeksteen.
Ook rechtstreeks op tv te volgen via RTV Krimpenerwaard.

Muziek: piano en klarinet - Mededelingen – Stilte - Bemoediging en groet - Inleidende woorden – Remember me, Deborah Govenor:
Inhoud: In de nacht waarin Jezus werd gevangen genomen heeft Hij het brood gebroken, de wijn gedeeld en gezegd: Blijf dit doen en denk aan Mij. In de hof van Getsemané bad Hij: God, denk aan Mij. En als mijn eigen leven moeilijk is, dan weet ik dat Hij aan mij denkt. Remember me!
Gebed op Goede Vrijdag - Marcus 14: 26 – 42 - Bleibet hier und wachet mit mir - Marcus 14: 43-52 - Lied 562 - Marcus 14: 53-65  - Orgel en klarinet: Erbarme Dich (Matth. Passion, J.S. Bach) - Marcus 15: 1-15 - Lied 575: 1 en 5 - Markus 15: 16-20 - Lied 576b: 1 - Marcus 15: 21 - Overweging – Stilte - Lied: Via dolorosa - Markus 15: 22-32 - Mijn Verlosser hangt aan het kruis  - Markus 15: 33-37 - Paaskaars wordt gedoofd  - Stilte - Lied 578: 1 en 5  - Markus 15: 38-41 - Gebeden, acclamatie  NLB 367e - Slotwoorden - paaskaars wordt uitgedragen - Orgelspel: Leer mij o Heer  uw lijden recht betrachten.

Orde van dienst Paasmorgen 12 april om 10.00
Dit is een kerkdienst in samenwerking met de Hoeksteen in Schoonhoven en is te zien en te beluisteren via onze website. Links boven aan de beginpagina van de website is een link aangebracht die  ons rechtstreeks verbindt met de Hoeksteen.
Ook rechtstreeks op tv te volgen via RTV Krimpenerwaard.

Orgelspel: - Welkomstwoord en mededelingen - Lied: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem- Stilte, bemoediging en groet - NLB 601 en binnendragen Paaskaars - NLB 600:1, 2 en 4 - Kyriegebed - NLB  632 - Gebed - Kindermoment en kinderlied - Schriftlezing: Lucas 7:11-17 - Muzikaal intermezzo - Paasevangelie:  Lucas 23:50-24:12 - NLB 624:1 en 3 - Verkondiging - muzikaal intermezzo - Lied: Because He lives - Dankgebed en voorbeden - Inzameling van de gaven - NLB 608:1, 2 en 3 - Zegen - Orgelspel

Dank u wel!
Afgelopen week mocht ik een jaar ouder worden. Kaarten, mails, appjes, onverwachte cadeaus, verrassingen van de kinderen en een prachtig boeket bloemen van kerkenraad en gemeente. Geen visite dit jaar, maar toch een bijzondere dag! Hartelijk dank daarvoor.
Luci Schermers

VERHUIZING
Zaterdag 4 april hebben een aantal sterke mannen, geholpen bij de 2de verhuizing.
Nu ging er een vrouw verhuizen naar Lekkerkerk.
We hadden vervoersmiddelen genoeg en de klus was zo geklaard. Met een verse krentenbol in de knuistjes, vertrokken de mannen weer naar moeder de vrouw.
Heel erg bedankt mannen.
Vr.gr. Marian de Paauw

COLLECTEN
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren.
•          Uw bijdrage voor de kerk  kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
•          Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL63RABO0333800737
De collectedoelen:
Witte donderdag: Kerk en diaconie
Pasen: Kerk in actie (paascollecte) en kerk.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij  Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
o.v.v. van het collectedoel.

Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 210. De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen.
Heel erg bedankt daarvoor.
De Diaconie.

Wel en wee
Afgelopen woensdag, 8 april, is de moeder van Jan Schipper, de schoonmoeder van ds. Luci Schermers overleden (niet aan het Corona-virus). Zoals ds. Luci Schermers zelf schreef: “Na jaren van dementie gunnen we haar de rust bij de Eeuwige.” Zij wordt a.s. zaterdag, Stille Zaterdag, in kleine kring op Marken begraven. Onze gedachten en gebeden zijn bij Jan en Luci.
In de afgelopen twee maanden is bij de heer Martin Koen (De Rotonde 20) enkele keren vocht achter één van zijn longen weggehaald. Röntgenfoto's en een pet scan gaven geen duidelijke oorzaak aan. Een kijkoperatie in het EMC is daarom noodzakelijk, maar is door de Corona-crisis op de lange baan geschoven. Zo nodig kan er wel opnieuw vocht worden weggehaald. Ook qua gezondheid dus een onzekere tijd. We wensen hem en zijn vrouw moed en vertrouwen.
De heer Bas den Ouden (Rembrandtstraat 20) is sinds een week of twee niet in orde, hoest, houdt verhoging en is erg moe. Ook hem en zijn vrouw wensen we moed en vertrouwen.
Voor velen van ons is de wereld stil gezet. Maar vooral voor degenen die alleen thuis zijn, die de deur niet of nauwelijks meer uit kunnen of durven, waar contacten door alle beperkende maatregelen alleen nog maar op afstand zijn, is dit niet gemakkelijk. We denken in het bijzonder aan hen.
Zoals ds Luci Schermers in de vorige gemeentebrieven schreef: Laten we met elkaar meeleven en elkaar in ons gebed niet vergeten!

Bedankje
Mijn moeder mevr. Sonneveld was heel blij met de kaart van Ilse en de mooi gevouwen duif met briefje erbij van Finn, Martin, Roy, Maarten, Amber en Ben.
Het was leuk dat het op haar 91ste verjaardag kwam!
De duif hangt aan haar rollator. En hartelijk bedankt voor de bloemenbon en verjaardagskaarten van de kerk, Luci en Bertha. Dit vond ze heel leuk.
De hartelijke groet namens mijn moeder en mij, Margreet Dob.

Gebed:
We kunnen U niet domweg bidden, o God, om een einde te maken aan de corona-crisis, want U hebt ons een geweldig verstand gegeven waarmee we geneesmiddelen en een therapie kunnen bedenken, als we er maar constructief gebruik van maken.

We kunnen U niet domweg bidden, o God, om een einde te maken aan de oorlog, want we weten dat U de wereld zo gemaakt hebt dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden, bij zichzelf en bij de naaste.

We kunnen U niet domweg bidden, o God, om een einde te maken aan de  hongersnoden, want U heeft ons de middelen gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien, als we er maar wijs gebruik van maken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God, om kracht, vastberadenheid en een sterke wil om te doen, in plaats van alleen maar te bidden, om te worden in plaats van uitsluitend te wensen

Van de jeugdouderling
Rocksteady, eethuiscatechese is door de Corona maatregelen helaas eerder gestopt. Echter de meeste groepen zijn online verder met elkaar in contact gebleven door vormen van beeldbellen etc. Zodat we ook in deze tijd in contact blijven met onze jongeren.
Helaas kan de geplande Paaswake niet doorgaan, maar voor volgend jaar hopen we dat natuurlijk wel. In ieder geval alvast dank aan iedereen die bij de voorbereiding betrokken is geweest.

Omzien naar elkaar
Vele van u zullen de afgelopen weken verrast zijn geweest door een kaartje , een tekening of iets anders. Vele kinderen en jongeren hebben (oudere, zieke) gemeenteleden een hart onder de riem willen steken met een persoonlijke groet. Dit heeft leuke reacties opgeleverd, aan de deur of in de vorm van telefoontje of een teruggestuurde kaart.
Mocht u/jij ook mee willen doen aan deze actie, dan kan je Janneke Boer , jeugdouderling, een berichtje sturen naar 06-50559401 en dan krijg je een naam/adres gestuurd.
Mocht u iemand willen aanmelden hiervoor, kan dat natuurlijk ook, graag zelfs!

Palmpasen
Afgelopen zondag was het Palmpasen. Traditiegetrouw maken de kinderen van de kindernevendienst dan een palmpaastak voor zichzelf en voor een ander. De leiding van de kindernevendienst heeft alle spullen hiervoor bij de kinderen thuis gebracht. Wat een service en creativiteit. De kinderen hebben een 2e tak bij een gemeentelid thuisbezorgd. Foto’s hiervan zijn ook te vinden op de Facebook pagina van de kerk. (Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek). De moeite waard om te kijken
 
terug