Gemeentebrief 42 Gemeentebrief 42
Meditatief
een tekst van Alfred Bronswijk

Tijd van leven
Het is ongewoon
en toch zo alledaags.
Het wordt gemeten,
in honderdsten opgedeeld
Maar dat zegt niets.
Want ieder weet
dat een uur een eeuwigheid kan zijn
of een zucht.
Al naar gelang wat
men daarin beleeft.
Want tijd is leven.
En het leven woont
in de klop van het hart
en in het scherfje tijd
dat God je geeft.

Lees hier de hele gemeentebrief van deze week
terug