Gemeentebrief 44 Gemeentebrief 44
Meditatief
Op deze litho van Marc Chagall zien we Mozes en Aaronafgebeeld samen met de oudsten van het volk. Aaron is te herkennen aan de efod op zijn borst, Mozes wordt vaak afgebeeld met  horentjes op zijn hoofd. Samen met de oudsten geven zij leiding aan het volk.Het is hun taak het volk naar het beloofde land te brengen.Leiding geven is niet altijd gemakkelijk. Dat was het niet in bijbelse tijden, maar ook niet in onze tijd. Als kerkenraad en gemeente zoeken we onze weg. Met weer een verlenging van de lockdown, maar ook
met een kerkenraad die straks weer voltallig verder mag gaan. We bidden onze God voor hen die een weg moeten zoeken voor een land in lockdown en we bidden voor de (nieuwe) kerkenraad om wijsheid en inspiratie. We danken God dat we, ondanks alle beperkingen, in een land als het onze mogen leven en we danken voor hen die in een verwarrende tijd trouw hun kerkenraadswerk hebben gedaan. In alle onzekerheid: God gáát met ons mee – als baken in ontij en hoop in ons hart.
ds. Luci Schermers

Lees hier de hele gemeentebrief van deze week
terug