Gemeentebrief 46 Gemeentebrief 46
Meditatief
“… blijven zoeken naar tekenen van hoop!” Woorden uit het meditatief van vorige week. In deze afgelopen week vol van maatschappelijke onrust leken die tekenen ver weg. In het onderstaande lied (845 uit het liedboek) verwoordt Huub Oosterhuis de contrasten die er in het leven kunnen zijn. Met in het derde couplet een keuzemogelijkheid, de aansporing om “met velen … te delen”. In deze corona-tijd kost dat meer moeite, met anderen iets delen moet vaak op afstand. En toch, het is goed te delen: “brood en ademtocht”, hoop, soms ook wanhoop, geloof, twijfel, vertrouwen, vredelievendheid … om zo te leven “honderdvoud”
.
Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Lees hier de hele gemeentebrief van deze week
terug