Gemeentebrief 54 Gemeentebrief 54
Meditatief:
We staan de komende week stil bij het zesde werk van barmhartigheid: de doden begraven. Uiteraard denken we aan de kruisdood van Christus op Goede Vrijdag. Op de Witte Donderdag daarvoor wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de dienst van afgelopen zondag stond het verhaal van de vijf broden en de twee vissen centraal. Hieronder het Byzantijnse mozaïek met vissen en broden dat in de Broodvermenigvuldigingskerk te zien is. Deze kerk staat in Tabgha, in Israël, aan het meer van Tiberias.Het lied daar weer onder (392 uit het liedboek) is van
Jaap Zijlstra. Daarin is iets van het verhaal van de vijf broden en twee vissen terug te vinden. Tegelijkertijd
verwijst het naar het Heilig Avondmaal en naar Pasen liefde: sterker dan de dood!


Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?
Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.
terug