Gemeentebrief 65 Gemeentebrief 65
Meditatief
Het leven van de eerste gemeente (Hand 2: 42-47)
Lucas geeft in dit bijbelgedeelte een schets van de eerste gemeente. Mooi om 2000 jaar later daarover te lezen. Hoe die eerste gemeente eruit zag? Twee kenmerken vallen op: ze bleven trouw aan de gemeenschap en kwamen trouw naar de tempel. Wat verder nog beschreven wordt, is daar de uitleg van.
Ik moet denken aan onze tijd nu langzamerhand weer meer mogelijk is in de kerk. In coronatijd is er door de kerkenraad en door gemeenteleden veel naar elkaar omgezien. Hartverwarmend. Trouw aan elkaar, aan de gemeenschap.
Lukt het ook om nu weer trouw naar de kerk te komen nu meer mensen welkom zijn? Ik hoop dat u niet te veel zult aarzelen. Denk niet dat het vast vol is of dat een ander het harder nodig heeft. We hebben elkaar nodig. Samen de kerkdienst beleven, samen iets van Gods nabijheid ervaren en elkaar kunnen ontmoeten.
Van harte uitgenodigd in te schrijven en naar de kerk te komen. Zodat later ook over ons gezegd zal worden: ze bleven trouw aan de gemeente en kwamen trouw naar de kerk…
Ds. Luci Schermers

Lees hier de gemeentebrief van dee week
terug