Gemeentebrief 71 Gemeentebrief 71
Meditatief
‘Wie goed doet, goed ontmoet’ luidt het spreekwoord. Goed doen … maar wat is goed?
In lied 841 wordt de vraag gesteld: ‘Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest?’ Het antwoord stoelt op de bekende Bijbelwoorden ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid  in zelfbeheersing’, afgelopen zondag nog gelezen in de dienst. Het navolgen waard. Maar het leven is complex. ‘Waar doe ik nu goed aan?’ kun je je afvragen. Een pasklaar antwoord is er niet altijd. En toch, onderstaand lied
(992) kan een leidraad zijn; hoe moeilijk soms ook, met vallen en opstaan. Het is gebaseerd op een tekst uit Micha 6. ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is …’: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg? Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld? Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan? Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.’
Iedereen al het Goede gewenst!

Lees hier de gemeentebrief van deze week.
terug