Gemeentebrief 73 Gemeentebrief 73
Meditatief:
Vakantietijd. Als het goed is een tijd van rust. Het zou fijn zijn als we ook in andere perioden van het jaar (innerlijke) rust ervaren. In ons leven is vaak onrust. We proberen het te verjagen met allerlei acties en bezigheden. Hieronder wat gedachten daarover van ds. A. F. Troost, waarbij uitgegaan wordt van een Chinees spreekwoord: ‘Slechts de stille vijver weerkaatst de sterren’:
Het water van de genoemde stille vijver is als een spiegel. Maar stel dat je een steen in die vijver gooit. Dan breekt de spiegel. Weg is de hemel in het water. Rimpelingen, donkerheid, onrust.
Onrust. Hoe ga je daar mee om? Misschien is het beste advies: Niet doorjagen, maar de stilte ervaren. Wie van richting wil veranderen, moet eerst stoppen. Stil worden voor jezelf. Stil worden voor God. Ophouden met het gooien van stenen in de vijver, uit balorigheid of frustratie. Stoppen, om dan in de diepte de hemel te aanschouwen, om in
de stilte de sterren te zien. 
Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is. (lied 836,4)

Een goede week gewenst.

Lees hier de gemeentebrief van deze week.
terug