Gemeentebrief 7 - 1 mei 2020

Gemeentebrief 7 - 1 mei 2020
Zondag 3 mei 2020
Vandaag kunt u kijken naar RTV-Krimpenerwaard! Om 10.00 uur is er een uitzending vanuit onze kerk. Deze dienst is op 23 april opgenomen door Paul de Heus en Jan van de Vrie. Jan heeft er na de opname nog heel wat werk er aan gehad. Maar het resultaat is er dan ook naar: zelfs de tekst van de liederen komt in beeld. Dank je wel, Jan! De dienst wordt om 19.00 uur herhaald en komt zondagavond of maandag op het Youtube kanaal van www.rtvkrimpenerwaard.nl. Heel bijzonder was de samenwerking met Martin Zonnenberg (orgel) en Marjolein de Wit (dwarsfluit). Sterre Heijnis las een gedicht, Cor van de Schans was koster, Bertha
Welter onze ouderling van dienst en voorganger ds. Luci Schermers. We hopen dat deze dienst u en jou goed zal doen.

Orde van dienst
Muziek
– Welkom, bemoediging en groet
- Inleidende woorden
- Muziek: Abba Vader Kyriegebed
- Glorialied: Ere zij aan God de Vader.
Gebed bij de opening van het Woord
- Eerste lezing Jozua 4: 1-9
- Muziek: Bist du bei mir
- Verhaal van de Goede Herder
- Zingen: Jezus is de goede Herder
- Preek
- Meditatief orgelspel
– Gedicht door Sterre
– Lied: Geef vrede door van hand tot hand (NLB 1014)
- Dankgebed en voorbeden
- Muziek: You raise me up
- Kollekte
- Slotlied: Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
- Zegen
- Muziek: Geprezen zij de Heer.

BLOEMEN: 
De bloemen gaan deze keer naar dhr. K. Rigterink voor zijn verjaardag.
Afgelopen week zijn er bloemen overhandigd aan Marjolein de Wit,
die de dienst van 3 mei muzikaal heeft begeleid.

Wel en wee binnen onze kerk
Het naar elkaar omzien en met elkaar meeleven is en blijft natuurlijk belangrijk en is in deze tijd nog veel belangrijker, vandaar ook dit stukje in de gemeentebrief.
- De heer Martin Koen moet nog steeds geduld hebben omdat de kijkoperatie enige tijd is uitgesteld.
- De heer Tjeerd van der Kooi kampt met hart- en longproblemen, waardoor zijn conditie zeer matig is en waardoor allerlei activiteiten voor hem ook beperkt zijn.
Gelukkig is de oogoperatie van enige tijd gelden goed geslaagd en kan Tjeerd een stuk beter zien en lezen.
- De komende week feliciteren wij van harte de volgende 70-plussers:
1. De heer A Wagemakers (2 mei jarig)
2.Mevrouw C.M. Opmeer (3 mei jarig)
3.De heer K. Rigterink (3 mei jarig)
Verder voor een ieder (makkelijk gezegd, moeilijk gedaan): houd moed en houd vol!

Bedankje,
Wij willen iedereen bedanken die met ons hebben meegeleefd tijdens mijn
ziekenhuisopname en Piet zijn ziek zijn thuis.
Bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en gebed.
Het heeft ons heel erg goed gedaan!
Hartelijke groet
Piet en Lenie Landman.

Beste mensen,
Met ingang van de maand mei gaan we het product van de maand weer opstarten.
Daar de kerk gesloten is, kunt u uw product inleveren in de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.
Voor de maand mei is het product pindakaas.
We zijn als diaconie erg benieuwd of een en ander op deze manier te verwezenlijken is, daar de voedselbank producten vanwege het corona , te kort komt.
Bij voorbaat hartelijk bedankt! De diakenen.

COLLECTEN
Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren.
· Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
· Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737
De collectedoelen 3 mei zijn: Kerk in Actie Noodhulpen Diaconie.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21
o.v.v. van het collectedoel.
Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 235. De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen.
Heel erg bedankt daarvoor.
De Diaconie.

Gebed
Heer, onze God,
ik beken dat ik mij zorgen maak,
ook al weet ik dat Jezus heeft gezegd: ’Wees niet bezorgd”,
maar het lukt me niet de zorgen uit mijn hart te bannen.
Ik denk aan allen die me lief zijn.
Ik kan ze niet missen
en alleen maar op afstand contact maken.
Ik kan op zondagmorgen niet naar de kerk gaan,
niet meezingen, niet meebidden met de anderen.
Ik vind dat verdrietig.
Toch zij wij met elkaar verbonden,
want wij zijn allemaal gebonden.
En U blijft niet binnen de muren van een kerk,
U bent met ons ook als wij gedwongen thuis zitten.
Laat ons daar dan maar meezingen en meebidden.
U wilt ons ook daar zegenen!
Alleen kan ik mijn angsten en zorgen niet dragen,
daarom bid ik U om moed en kracht
voor nu en altijd.
Amen

Kerkdiensten
Beste gemeenteleden
Inmiddels hebben we twee z.g. “live” uitzendingen gehad. We hebben daar positieve reacties op gekregen en onderstaand geven wij u een schema hoe we de volgende te houden diensten in willen vullen.
3 mei is er een dienst via RTV Krimpenerwaard, voorganger is Ds. Schermers. De dienst wordt om 10.00 uur uitgezonden en is om 19.00 uur ( en niet om 17.00 uur zoals eerder vermeld) nogmaals te zien op uw televisie.
10 mei is er een” live” uitzending.
17 mei en 21 mei (Hemelvaartsdag) verzorgt Ds. Schermers beide diensten van uit Schoonhoven. De dienst op Hemelvaartsdag begint om 10.00 uur.
De daarop volgende diensten zijn momenteel ingepland tot en met 28 juni en zullen allemaal “live” uitgezonden worden.
De “live” diensten zullen we na uitzending op een cd branden en diegenen die geen internet hebben, maar toch de dienst (later) af willen luisteren kunnen zich melden bij de scriba tel.
551427 of 06 38968223.
We zijn ook nog aan het zoeken naar losse cd spelers (met speaker) voor diegenen die geen cd speler hebben. ( tel.
551427 of 06 38968223 of mail naar j.korte52@upcmail.nl)
Jan de Korte
Scriba

ik geef de pen door aan……    

1. Hoe beleef je deze coronatijd?
Wat is moeilijk en wat valt mee?

In mijn beleving leek de coronatijd aanvankelijk op een laatste week van de schoolvakantie in ons dorp. Geen of weinig verkeer over de Tiendweg, geen opgewekte kinderstemmetjes in de omgeving.
Wel rust en stilte in de achtertuin. Ik zag veel vogels even neerstrijken in de achtertuin. Deze week zag ik zelfs een klein, kleurrijk, beweeglijk druk klein vogeltje: een puttertje. En veel vogels zingen hun hoogste lied. Echt genieten is dat. Maar allengs is er veel veranderd. De aangename rust en stilte zijn ervaren we dagelijks. Maar zijn door de regelgeving van deskundigen ineens zeer beperkt. Veelal wordt mijn doen en laten ingegeven door de volgende dichtregel: `Als het hart gaat spreken, hoor het dan eens aan, want niets hierbij vergeleken is zo zuiver en spontaan`.  En nu moet het verstand veel meer dan voorheen ingeschakeld worden. Dat is flink wennen en aanpassen.

2. (Hoe) helpt het geloof in deze tijd?

Mijn geloofsbeleving is niet wezenlijk veranderd in deze tijd.

3. Wat geeft je moed om door te gaan?

Onze voorgenomen vakantie zal niet doorgaan. Bezigheden die voorheen plezier hebben gegeven kan ik nog steeds ruimschoots doen. We wonen gerieflijk en ruim. Ik besteed nu meer tijd aan de bezigheden en werkjes in en rondom huis en tuin. Wel jammer dat de bibliotheek is gesloten, want ik lees graag. Twee weken terug ben ik aan een legpuzzel van Jan van Haasteren, met 2000 stukjes, begonnen. Dat alles geeft ruimte in hoofd en hart.

Ik stem volledig in met de laatste zin van de vorige schrijver, Ruud. En citeer: Ik bedank Luci en het pastoraal team voor hun inzet. Dat is beslist van grote waarde!
Een hartelijke groet,
Nelly Hesse

Ik geef de pen door aan Jan en Leny Kodde.

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei
Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Hierbij een aantal suggesties voor 4 en 5 mei thuis en voor organisatoren van herdenkingen en vieringen of projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. 

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?
Op 4 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar de Nationale Herdenking.
Vlag halfstok hangen
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar roept het comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag halfstok te hangen. Kunt u geen vlag uithangen en wilt u toch uiting geven aan uw betrokkenheid bij 4 en 5 mei? Download dan de ik herdenk-poster en hang deze op  4 en 5 mei voor uw raam.
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/4en5meiraamposter_a4print.pdf
Bloemen leggen
Het is mogelijk om bij een van de ruim 3900 oorlogsmonumenten in onze database virtueel een bloem te leggen. Ook is het mogelijk om in samenwerking echte bloemen te leggen.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?
Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar het 5 mei-concert in de avond.
Vlag uithangen
Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen.
Gesprek over vrijheid
75 bijzondere verhalen over vrijheid, verteld door 75 personen geboren na de Tweede Wereldoorlog, kunt u vinden op de website www.vrijheid.nl.

5 mei, 5 voor 5: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bevrijdingsfestivals hebben het initiatief van Claudia de Breij omarmd om op 5 mei, om 16.55 ( 5-voor-5 ), het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy door heel Nederland te laten klinken.
Door het coronavirus kunnen we de bevrijding op 5 mei niet vieren zoals we gewend zijn. Toch wil het Nationaal Comité dit jaar stilstaan bij de bevrijding en 75 jaar vrijheid en heeft het land opgeroepen om met ideeën te komen. 

'Voor degene in zijn schuilhoek achter glas
Voor degene die ‘t geluk niet kan beamen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten: we zijn allemaal samen’

Voor ouders en kinderen:
Geef gratis een vrijheidsbloem. Herdenken met je kinderen vanuit huis. Op de plek waar ieder jaar duizenden kinderen met hun ouders samenkomen tijdens de Nationale Kinderherdenking, creëren ze dit jaar het allergrootste eerbetoon, van kinderen, voor Nederland. Er zal een enorm monument in driekleur ontstaan waar alle kinderen aan mee kunnen doen. Ieder kind mag een bloem, met daarbij een vrijheidswens voor Nederland doen. Op 5 mei, verspreiden ze al deze wensen over Nederland. Tips: Op www.nationalekinderherdenking.nl/veteranen  vind je korte filmpjes van veteranen in gesprek met kinderen. Ga naar www.nationalekinderherdenking.nl/aanmelden-vrijheidsbloem  - Vul (in max 70 tekens) de vrijheidswens in (van je kind). - Meld je aan en jouw bloem wordt neergelegd op 4 mei. - Op de website www.nationalekinderherdenking.nl/livestream kun je zien via welke kanalen de live stream te volgen is. - Op 5 mei verspreiden ze alle wensen van kinderen over Nederland.
 
terug