Groep ZWO Groep ZWO
Doelstelling

De aandacht en het gebed van de gemeente blijven vragen voor het werk van de zending en het werelddiakonaat en het bijeenbrengen van de nodige fondsen om te kunnen voldoen aan de quota van de meerdere kerkelijke vergaderingen. Verder wordt jaarlijks een projekt gekozen uit de lijst van het Zendingscentrum, waaraan concrete steun wordt geboden.

Contact

N.M (Nellie) Dekker-de Jong
C.A. (Toos) van der Leeden-Tuinenburg

 

terug