Kerkgebouw Kerkgebouw
Ontmoetingskerk Hoofdstraat 90 2931 CL. Krimpen aan de Lek
 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

Doorgeven van (adres)wijzigingen en andere mutaties voor de ledenadminsitratie:

R.A. (Rob) van Westen
Noord 64
webmaster@ontmoetingskerkkrimpen.nl

 
Redactie zondagsbrief Redactie zondagsbrief

Redactie:

A. (Aza) en E. (Erika) Teeuwen
Noordwester 4
0180-514211
zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Kopij inleveren uiterlijk
donderdagavond 20:00 uur.

 

 
Redactie SamenWijzer Redactie SamenWijzer

Redactie: samenwijzer@ontmoetingskerkkrimpen.nl

N.A. (Nelly) Hesse-Jongeneel
Botterstraat 16

J.H.R. (Ruud) van Mastrigt
Rijsdijk 37
 

Inleverdata kopij:

2021 / 2022

5 september t/m 24 oktober
inleveren vóór 29 augustus

24 oktober t/m 12 december
inleveren vóór 17 oktober

12 december t/m 23 januari
inleveren vóór 5 december

23 januari t/m 13 maart
inleveren vóór 16 januari

 13 maart t/m 24 april
inleveren vóór 6 maart

24 april t/m 29 mei
inleveren vóór 17 april

29 mei t/m 17 juli
inleveren vóór 22 mei

17 juli t/m 4 september
inleveren vóór 10 juli

4 september t/m 23 oktober
inleveren vóór 28 augustus

 

 
Financieel Financieel

Rekeningnummers

Penningmeester kerk NL63RABO0333800656
Penningmeester diaconie NL10RABO0333800737
Zendingscommissie NL92INGB0000711508
Collectebonnen NL83RABO0333810287

 

 
Belangrijke adressen Belangrijke adressen

Predikant
L.M. (Luci) Schermers
Voltairetuin 17
2908 XJ Capelle aan den IJssel
010-4517840
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Scriba kerkenraad
J. (Jan) de Korte
Harpoen 6
0180 551427
scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Penningmeester Commissie van Kerkrentmeesters
F.J. (Erik) Schreuder
Rijnstraat 38
0180-517130
penningmeester@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Zaalverhuur kerk
A. (Arjan) Voogt
Neptunushof 22
0180-521269
zaalverhuur@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Vervoer van en naar de kerk
J.B. (Jan) van der Leeden
Tjalkstraat 12
0180-511643
vervoer@ontmoetingskerkkrimpen.nl