Jongeren in gesprek
16 mei 2013 Jongeren in gesprek

Op zondagavond 26 mei en 2 juni hopen we de 18-plussers in de soosruimte van de kerk te begroeten.
De uitnodiging voor een van beide avonden hebben jullie ontvangen.
We leggen onze kaarten open op tafel en gaan met elkaar in gesprek over kerk, leven en geloven.
Ook willen we jullie mening horen over een paar ideeën die we hebben.
Vanaf 19.30 uur ben je welkom, om 20.00 uur begint het programma.
 

terug