zo 17 nov 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Mv.Ds. D. Hoekstra-Olthof
Zondagsdienst
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Beamer: Arjan
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: 0
2e rondgang: Diaconie

terug