zo 15 dec 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
3e advent
Ouderling: J. de Korte
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C.J. Hesse
Beamer: Eric
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Marianne

Collectes:
1e rondgang: Een stabiel thuis voor kinderen
2e rondgang: Kerk

terug