wo 25 dec 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Mw.Ds. A. van Alphen-Keijzer
Kerstmorgendienst
Ouderling: P.N. Eikelenboom
Organist: J. Bremmer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: J. Klerk
Beamer: Arjan
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas: Marianne Oostendorp en Julia Kraan
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie

terug